Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Creative writing

Studia

O specjalności

Opis
Specjalność o nazwie Twórcze pisanie (Creative writing) – Film – Teatr – Telewizja mieści zajęcia o charakterze praktycznym i teoretycznym z zakresu szeroko rozumianego warsztatu twórcy literackiego, filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Creative writing jako dziedzina wiedzy praktycznej i teoretycznej, a także przedmiot nauczania akademickiego, od dawna ma stałe miejsce w dydaktyce uniwersyteckiej Zachodu. W amerykańskim nauczaniu akademickim znajduje się od niemal stu lat.

 

Kompetencje
Specjalność znana w świecie pod nazwą Creative writing (polskie odpowiedniki to m.in.: twórcze pisanie, twórczość literacka) obejmuje spory zespół przedmiotów nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim – czego dotąd w polskiej praktyce uniwersyteckiej nie było - warsztatowych. Mieści m.in. literackie podstawy zawodu dziennikarza, formy i gatunki niefabularne, pisanie faktograficzne, reportaż literacki, a także inne formy użytkowe, m.in. copywriting. Równolegle program zawiera także praktyczne poznanie podstaw gatunków fabularnych, ćwiczenia z zakresu form dialogowych, twórczości scenariuszowej, adaptacji radiowej i telewizyjnej. Kolejny blok stanowi krytyka: literacka, teatralna, filmowa. Przewiduje się również warsztaty translatorskie.

 

Program
Wśród przedmiotów o profilu teoretycznym znajduje się historia literatury XX wieku, literatura współczesna, estetyka, antropologia kultury, historia sztuki, a także zespoły przedmiotów filmoznawczych, teatrologicznych etc. Kolejne segmenty specjalności zawierać będą m.in. praktyczne poznanie warsztatu reżyserskiego, zarówno teatralnego, filmowego, jak telewizyjnego, a także warsztatu aktorskiego. W programie specjalności znajdują się także inne zagadnienia związane z szeroko rozumianym autorskim i kreatywnym uczestnictwem w twórczości i kulturze medialnej.

 

Wykładowcy
Wykładowcami będą wybitni teoretycy i praktycy, wśród nich pisarze, krytycy, reżyserzy teatralni, filmowi i telewizyjni, aktorzy, dokumentaliści, autorzy scenariuszy. Mediatyzacja życia społecznego i wszechobecność kultury medialnej tworzą i będą tworzyć powiększający się rynek dla szeroko pojmowanej kreatywności estetycznej. Przeobrażają się dotychczasowej profesje związane z twórczością w obszarze kultury, kształtują się również nowe. Zadaniem specjalności Twórcze pisanie (Creative writing) – Film – Teatr – Telewizja jest stworzyć zespół wiedzy i umiejętności, które będą stanowić teoretyczną i praktyczną podstawę twórczej aktywności w zakresie kultury artystycznej i medialnej.

 

Efekty
Wśród efektów kształcenia znajdą się m.in. praktyczne opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym. Doskonalenie kompetencji językowych. Świadome i adekwatne używanie języka jako narzędzia komunikacji. Rozwijanie kompetencji warsztatowych dziennikarza, publicysty, autora opracowań i ekspertyz, rzecznika prasowego, autora pracującego dla mediów. Wszechstronne poznanie warsztatu pisarza, publicysty, krytyka, twórcy teatralnego i filmowego, tłumacza, a także autorskiego współpracownika mediów elektronicznych. Specjalność zapewni również wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w innych głównych zawodach związanych z kulturą medialną.