Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Pomoc psychologiczna UWr

Uniwersytet Wrocławski stara się zapewniać pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA.

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, w ramach której studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc psychologiczną wszystkim potrzebującym.

Wsparcie i wzajemna pomoc to ważne wartości dla społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, opracowaliśmy więc materiały dotyczące wsparcia osób w kryzysie psychicznym.