Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Kierunki i specjalności

PROJEKTOWANIE MEDIÓW

Projektowanie mediów to nowoczesny kierunek dostarczający wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w mediach współczesnych. Media jednak traktowane są na tym kierunku bardzo szeroko, tak samo jak ich zawartość. W trakcie studiów doskonalone są zatem umiejętności związane z kreacją kontentu typowo dziennikarskiego, ale także wizerunkowego, związanego z promocją i public relations. Analizie poddawane są także różnego rodzaju kanały komunikacji medialnej wykorzystywane przez współczesne odrganizacje medialne i społeczne, a także biznesowe. W ramach zajęć warsztatowych przekazywane są natomiast umiejętności związane z tworzeniem materiałów słownych, audialnych, wizualnych i filmowych, a także takich form jak film, audycja, podcast czy spot. Mocny nacisk położony jest w ramach kształcenia na tym kierunku na komunikację internetową, między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ramach kierunku student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Webcontent & Social Media oraz Public & Media Relations.

Więcej

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Kierunek ten przygotuje Cię do pełnienia zawodu dziennikarza, innych zawodów związanych z mediami, a także z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i reklamą). Oprócz wiedzy dotyczącej samych mediów, ich funkcjonowania i zasad działania podczas studiów uzyskasz niezbędny zasób wiedzy ogólnej, umożliwiający Ci pracę w mediach.

Więcej

Komunikacja Wizerunkowa

Jeśli swoją przyszłość zawodową widzisz w sektorze public relations, communication design i brandingu, proponujemy zastanowić się nad kierunkiem komunikacja wizerunkowa. To unikatowy w skali kraju kierunek, projektowany w bliskiej współpracy z przedstawicielami rynku i projektantami, w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie. Kształci on specjalistów projektujących komunikację na różnych polach, pracowników sektora creative industries.

Więcej

Studia podyplomowe

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations.

Więcej

Study in english

In the face of the current speed of media development people professionally dealing with the area of social communication (journalists and PR specialists) and communication management (design, branding) need to have a fluent knowledge of English – including its specific professional varieties and practical, workshop use in the context of duties performed in their careers.

Więcej