Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Opłaty

Terminy

Terminy wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym (w tym w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) w roku akademickim 2021/2022

1. Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłatę za kształcenie na studiach za pierwszy semestr studiów wnoszą w pełnej wysokości do 15 października 2021 r., a jeżeli umowa została zawarta po 15 października 2021 r., w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Studenci pozostałych lat studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w podziale na trzy raty w następujących terminach:

- do 10 października 2021 r.

- do 10 listopada 2021 r.

- do 10 grudnia 2021 r.

3. Studenci wszystkich lat studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w podziale na trzy raty w następujących terminach:

- do 5 marca 2022 r.

- do 10 kwietnia 2022 r.

- do 10 maja 2022 r.

4. Wysokość raty jest wynikiem podziału pełnej wysokości czesnego na dany semestr na trzy części, ratą dopełniającą do pełnej wysokości kwoty opłaty za kształcenie na studiach jest rata trzecia.

5. Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w roku akademickim 2021/2022 w następujących terminach:

- do 15 października 2021 r. lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

- do 5 listopada 2021 r.

- do 5 grudnia 2021 r.

- do 5 stycznia 2022 r.

- do 5 marca 2022 r.

- do 5 kwietnia 2022 r.

- do 5 maja 2022 r.

- do 5 czerwca 2022 r.

6. Studenci drugiego roku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w roku akademickim 2021/2022 w następujących terminach:

- do 5 października 2021 r.

- do 5 listopada 2021 r.

- do 5 grudnia 2021 r.

- do 5 stycznia 2022 r.

- do 5 marca 2022 r.

- do 5 kwietnia 2022 r.

- do 5 maja 2022 r.

- do 5 czerwca 2022 r.

7. Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w roku akademickim 2021/2022 w następujących terminach:

- do 15 października 2021 r. lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

- do 5 listopada 2021 r.

- do 5 grudnia 2021 r.

- do 5 stycznia 2022 r.

- do 5 marca 2022 r.

- do 5 kwietnia 2022 r.

- do 5 maja 2022 r.

- do 5 czerwca 2022 r.

8. Studenci drugiego roku studiów niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w roku akademickim 2021/2022 w następujących terminach:

- do 5 października 2021 r.

- do 5 listopada 2021 r.

- do 5 grudnia 2021 r.

- do 5 stycznia 2022 r.

- do 5 marca 2022 r.

- do 5 kwietnia 2022 r.

- do 5 maja 2022 r.

- do 5 czerwca 2022 r.

9. Jeżeli dzień wpłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

10. Odstępstwa od powyższych terminów wnoszenia opłat za kształcenie na studiach są możliwe na uzasadniony wniosek studenta złożony na piśmie i wymagają pisemnej zgody Pani Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych, dr hab. Anny Małgorzewicz, prof. UWr.

11. Zasady obowiązują w roku akademickim 2021/2022.

Opłata roczna za studia

Studia licencjackie: 

6300 zł

Studia magisterskie:

6300 zł

Opłata dotyczy obu kierunków: dziennikarstwa i komunikacji wizerunkowej.