Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Rada Interesariuszy Zewnętrznych

Członkowie Rady:

 

Wojciech Szczupak

- współzałożyciel firmy konsultingowej Elinkcat (Barcelona) oraz STAMTAD Audiovisual Communication Agency (Wrocław). Prezes Fundacji Polander.

 

Monika Włodarczyk 

- dziennikarka, producent telewizyjny, autorka programów telewizyjnych i reportaży. 

 

Tomasz Duda 

- pomysłodawca i założyciel cyfrowego Radia Wrocław Kultura, redaktor naczelny Radia Rodzina Wrocław, zdobywca prestiżowej nagrody „International Radio of the Year” na European Radio Show w Paryżu w 2017 roku.  

 

Katarzyna Sobolewska 

- socjolog, badacz jakościowy. Współwłaścicielka agencji Beeline Research&Consulting. Moderator setek dyskusji grupowych, wywiadów pogłębionych. Facylitator warsztatowy. Obszary posiadanego doświadczenia: badania marki i komunikacji, potrzeb i zwyczajów, konceptów produktów i usług.

 

Bartłomiej Brach 

- antropolog organizacji. Współprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości organizacji. Założyciel sieci badaczy młodej kultury „Królicza Nora”. Przewodniczący Rady Fundacji Polska Debatuje.

 

Jacek Skawiński

- redaktor, autor tekstów, językoznawca. Od dziesięciu lat związany z Wydawnictwem Bauer („Świat Wiedzy”) jako redaktor popularnonaukowy i autor tekstów z różnych dziedzin wiedzy. Redaktor w Oficynie Wydawniczej SGH w Warszawie, wrocławskim wydawnictwie Atut. Konsultant językowy w projektach UE (np. „Prosta polszczyzna”).

 

Manuela Pliżga-Jonarska 

- mediatorka, trenerka kompetencji międzykulturowych i mediacyjnych, wykładowca akademicki, autorka projektów i programów edukacyjnych. Od 2014 roku koordynatorka ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, gdzie w ramach Zespołu Dialogu Międzykulturowego rozwija projekty uczące otwartości we Wrocławiu.

Regulamin Rady Interesariuszy Zewnętrznych 

LINK