Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Stypendia uczelniane

Stypendia uczelniane

Szanowni Państwo. Poniżej znajdują się wszystkie rodzaje stypendiów dostępnych na Wydziale Filologicznym dla studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendiów na stronie internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego link. Szczegółowych informacji udzieli Państwu również Dział Spraw Socjalno-Bytowych link.

 

Studenci Wydziału Filologicznego mogą wypełniać wnioski o przyznanie pomocy materialnej (stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora dla najlepszych studentów) zamieszczone na stronie stypendia.uni.wroc.pl. Dostęp do aplikacji wymaga zalogowania się. Studenci Wydziału Filologicznego chcący zalogować się do systemu muszą wykonać następujące czynności:

 

  1. Krok 1. zalogować się na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl | login: Nr albumu | Hasło: 5 ostatnich cyfr numeru PESEL (loginem jest numer albumu (indeksu), a pierwszym hasłem – 5 ostatnich cyfr numeru PESEL)
  2. Krok 2. Po zalogowaniu się na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl należy zmienić hasło korzystając z funkcji Zmiana hasła. Zmiana hasła jest konieczna ze względów bezpieczeństwa!
  3. Krok 3. Ustalone w Kroku 2 hasło (loginem jest numer albumu), pozwala na korzystanie z dwóch systemów: USOSWeb - www.usosweb.uni.wroc.pl | Systemu Wnioski o przyznanie pomocy materialnej -https://stypendia.uni.wroc.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej są dostępne na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich dodatkowych informacji merytorycznych dotyczących wypełniania wniosków udziela:

Dziekanat ds. Spraw Socjalno- Bytowych:
Adres: plac Nankiera 15; 50-140 Wrocław; pokój 16 
Telefon: +48 71 3752235
Adres e-mail: sieradzka@uni.wroc.pl 
szychowiak@uni.wroc.pl

Lista stypendiów

  • Stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych link
  • Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie link
  • Stypendium Ministra link
  • Inne oferty stypendialne link