Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Równy UWr

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

dr Małgorzata Kolankowska: kolankowska.malgorzata@gmail.com