Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2021/22 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych rozpoczynający naukę na I roku studiów

 

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu

Szanowni Państwo, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r. Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

  1. Rejestracja i przebieg szkolenia : Zaloguj się na platformę zgodnie z instrukcją.
  2. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
  3. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.
  4. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-21
  5. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
  6. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę! 

Pomoc

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89. Pomoc techniczna : cko@uwr.edu.pl