Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dziennikarstwo audiowizualne

Studia

O SPECJALNOŚCI

 

Opis
Program specjalności dziennikarstwo audiowizualne jest odpowiedzią na rosnące wymagania stawiane pracownikom mediów i szeroko pojętej branży kreatywnej. Pracodawcy oczekują od nich coraz częściej niezwykłej wszechstronności i uniwersalności, które pozwalałyby na wykonywanie wielu różnych czynności związanych z pracą w nowoczesnej redakcji czy innej instytucji związanej z tworzeniem różnorodnych komunikatów o charakterze audiowizualnym (profesjonalnych, wizerunkowych itp.). Dlatego też specjalność dziennikarstwo audiowizualne – mając wyraźnie warsztatowy charakter – kształci w zakresie wielorakich umiejętności związanych z przygotowywaniem audiowizualnych materiałów dziennikarskich i innych materiałów o komunikacyjnej funkcji. 


Odrębne bloki przedmiotów przekazują wiedzę oraz kształcą umiejętności w zakresie przygotowywania materiałów filmowych (zarówno w zakresie pracy koncepcyjnej, operatorskiej, montażowej, jak i postprodukcyjnej), materiałów audio (zarówno w zakresie pozyskiwania materiałów dźwiękowych, ich formatowania, jak i na przykład przygotowywania pełnowymiarowych audycji radiowych), profesjonalnych fotografii (zarówno w zakresie technik ich tworzenia, jak i profesjonalnej edycji).

 

Profil absolwenta
Absolwenci studiów dziennikarskich I stopnia w zakresie specjalności dziennikarstwo audiowizualne uzyskają wiedzę i umiejętności związane z pracą dziennikarza i redaktora w radiu i telewizji oraz podstawową wiedzę niezbędną przy wykonywaniu innych zadań związanych z powstawaniem programów telewizyjnych i radiowych (kierownika produkcji, operatora kamery, dźwiękowca, realizatora wizji i dźwięku, montażysty itd.). Uzyskają także kompetencje potrzebne w zawodach fotograficznych, zyskując możliwość zatrudnienia zarówno w mediach, jak i innych firmach pracujących z fotografią (np. agencje kreatywne, studia fotograficzne). Zdobędą także wiedzę teoretyczną z zakresu teorii radia, telewizji, filmu i fotografii oraz ich specyfiki jako mediów.

 

 

Szczegółowo kompetencje i umiejętności
absolwentów I stopnia studiów na specjalności dziennikarstwo audiowizualne przedstawiać się będą następująco:

 • operatorka telewizyjna;
 • montaż radiowy i telewizyjny;
 • rzetelne przygotowanie newsów;
 • podstawy sztuki prezenterskiej w radiu i telewizji;
 • praca z kamerą/mikrofonem i przed kamerą/mikrofonem;
 • obsługa sprzętu radiowo-telewizyjnego;
 • praca w zespole realizacyjnym;
 • przygotowywanie profesjonalnych fotografii;
 • fotoedycja i obróbka cyfrowa fotografii;
 • umiejętność realizacji różnych gatunków radiowych, telewizyjnych, filmowych i fotograficznych;
 • posługiwania się językiem radia, telewizji, filmu i fotografii;
 • tworzenie informacyjnych i publicystycznych programów w radiu i telewizji;
 • praca w internetowych rozgłośniach radiowych oraz stacjach telewizyjnych;
 • praca w studiu emisyjnym i nagraniowym;
 • praca w studiu fotograficznym;
 • analityczne myślenie, syntetyczne wypowiedzi oraz operowanie obrazem i dźwiękiem;
 • nawiązywanie kontaktów z ludźmi, prowadzenie rozmów, zadawanie pytań;
 • wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł informacji dziennikarskiej, umiejętność zweryfikowania otrzymanych wiadomości.

 

 

Absolwenci specjalności dziennikarstwo audiowizualne znajdą pracę przede wszystkim:

 • w regionalnych i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych;
 • w regionalnych i ogólnopolskich stacjach radiowych;
 • w telewizjach i radiowych rozgłośniach internetowych;
 • w agencjach informacyjnych;
 • jako prezenterzy, dziennikarze i reporterzy radiowi i telewizyjni;
 • jako realizatorzy dźwięku;
 • jako montażyści;
 • jako doradcy do spraw mediów;
 • jako konsultanci w zakresie tworzenia wizerunku medialnego;
 • jako fotoreporterzy i fotografowie;
 • jako specjaliści od fotoedycji i cyfrowej obróbki fotografii.