Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Podstawowe informacje

Erasmus +

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.  Nowy program zastąpił poza programem „Uczenie się przez całe życie/Erasmus" (LLP/Erasmus)także inne programy edukacyjne, takie jak: Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig , program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Uczestnikami programu Erasmus+ są:

 

  • wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)
  • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, FYROM.

 

Uniwersytet Wrocławski koordynuje projektem z zakresu Akcji 1, w którym realizowane są: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy*) na praktyki zawodowe. Lista uczelni partnerskich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dostępna i stale aktualizowana znajduje się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej. Więcej informacji na temat programu Erasmus+

Kontakt

Koordynator uczelniany koordynator Erasmus+BWM
(studenci wyjeżdżający)

Anna Sas-Korobczak 
anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl

 

Koordynator instytutowy:

Studenci przyjeżdżający:
dr Patrycja Rozbicka 
tel. (71) 375 79 08
e-mail: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Studenci wyjeżdżający
dr Kamil Olender
e-mail: kamil.olender@uwr.edu.pl

 

Więcej informacji o Programie

www.international.uni.wroc.pl
www.erasmusplus.org.pl/o-programie

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pl. Uniwersytecki 1, pok. 109
50-137 Wrocław
tel. +48 71 3752703 
tel. +48 71 3752705