Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład

dr Marcin Pielużek (przewodniczący)

dr Michał Rydlewski

dr Tomasz Nowak

dr Karolina Lachowska (opiekun praktyk)

Michał Wiśniewski (przedstawiciel studentów)

Regulamin Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

LINK