Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Osoby z niepełnosprawnościami UWr

Na Uniwersytecie Wrocławskim szczególną uwagę poświęcamy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami. Działamy aktywnie, aby skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu w środowisku akademickim i zapewnić pełną dostępność.

Od kilku lat na uczelni działa Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami, który oferuje różne formy wsparcia dla naszych studentów, doktorantów i pracowników, m.in. wypożyczalnię sprzętów i urządzeń specjalistycznych, wsparcie asystenta dydaktycznego, adaptację materiałów dydaktycznych oraz kursy orientacji przestrzennej.