Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Struktura organizacyjna

Zakład Dziennikarstwa

Zakład Dziennikarstwa charakteryzuje się bogactwem prowadzonych badań naukowych. Jego pracownicy prowadzą badania nad różnymi aspektami funkcjonowania mediów, kulturą dziennikarską, funkcjonowaniem w teorii i praktyce zawodów dziennikarskich, a także różnymi aspektami regulacji i samoregulacji mediów w Polsce i innych systemach medialnych.

dr hab. Adam Szynol
dr hab. Adam Szynol kierownik zakładu
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław Adres

Zakład Projektowania Komunikacji

W ramach zakładu Communication design — zarówno naukowo jak i dydaktycznie — duży nacisk kładziemy na badaniu uwarunkowań, historii i aktualnego zastosowania designu i komunikacji. Szczególną uwagę przywiązujemy do paradygmatu konstruktywistycznych badań komunikacji.

dr hab., prof. UWr Michał Grech
dr hab., prof. UWr Michał Grech kierownik zakładu
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław Adres

Zakład Sztuk Audiowizualnych

Zakład Sztuk Audiowizualnych powstał w roku 2017 i skupia badaczy zajmujących się, zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej, niezwykle szeroko pojętą audiowizualnością. W obszarze zainteresowań badawczych mieści się więc zarazem historia i teoria filmu fabularnego oraz dokumentalnego czy telewizyjnych seriali, jak i problemy związane ze współczesną audiosferą oraz mediatyzacją czy saturacją medialną.

prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki
prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki Kierownik Zakładu
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław Adres

Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Zakład Komunikacji Międzykulturowej powstał w 2012 r. Skupia on wykładowców IDKS, przedstawicieli różnych dyscyplin i nauk, zajmujących się badaniem: transferów kulturowych, kultur komunikacji (w szczególności polskiej, niemieckiej i rosyjskiej), stereotypów, kultur pamięci, różnych manifestacji tożsamości (narodowych, religijnych) oraz  inności/odmienności etc.

prof. zw. dr hab. Izabela Surynt
prof. zw. dr hab. Izabela Surynt kierownik zakładu
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław Adres

Zakład Komunikacji Wizerunkowej

Zakład Komunikacji Wizerunkowej powstał w 2014 roku, aby przygotować absolwentów tego kierunku studiów do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: Zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie kreatywne i zarządzanie strategiczne.

dr hab., prof. UWr Jacek Grębowiec
dr hab., prof. UWr Jacek Grębowiec Kierownik zakładu
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław Adres

Zakład Medioznawstwa

Profil naukowy Zakładu w znacznej mierze wiąże się z naszą aktualną bądź prowadzoną wcześniej aktywnością zawodową w szeroko rozumianym sektorze medialnym i piarowskim. Zdobyte doświadczenia w redakcjach, strukturach PR czy w filmie dokumentalnym nadają prowadzonym przez nas zajęciom szlif tak cenionych przez studentów autentycznych warsztatów.

prof. dr hab. Aleksander Woźny
prof. dr hab. Aleksander Woźny kierownik zakładu
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław Adres

Zakład Form Literackich i Dokumentalnych

Zakład Form Literackich i Dokumentalnych skupia uczonych badających zjawiska literackie, kulturowe, społeczno-kulturowe, filmoznawcze, medioznawcze i mechanizmy marketingowe.

prof. dr hab. Urszula Glensk
prof. dr hab. Urszula Glensk kierownik zakładu
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław Adres