Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Informacje o praktykach

Praktyki zawodowe

Celem ogólnym praktyk jest poznanie przez studenta specyfiki wybranej redakcji, instytucji medialnej, agencji reklamowej, public relations, fotograficznej lub eventowej, komórek lub wydziałów promocji, reklamy, marketingu lub public relations urzędów i jednostek administracji różnego szczebla, wydawnictw, działów literackich instytucji kultury, rodzajów realizowanych zadań, przygotowywanych materiałów oraz wykonywanych zadań praktycznych, a także miejsca specjalisty PR lub rzecznika prasowego w strukturze organizacyjnej danej instytucji i charakteru jego pracy. Praktyki studenckie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej realizowane są w trybie: Praktyka zawodowa dla studentów studiów licencjackich dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz komunikacji wizerunkowej realizowana jest do końca V semestru studiów licencjackich i wynosi minimum 60 godzin (w jednej lub więcej niż jednej instytucji) wypracowanych w rytmie czasowym dostosowanym do specyfiki funkcjonowania wybranej instytucji.

 

Dokumenty

W semestrze zimowym 2022/2023 zarówno odbiór, jak i zwrot dokumentów możliwy jest jedynie drogą mailową.

 

Forma zwrotu dokumentów w semestrze zimowym 2022/2023
Skany dokumentów należy przesłać na adres: praktyki.dziks@uwr.edu.pl Proszę wysłać jeden plik zawierający wszystkie dokumenty (np. dzienniczek i umowę) opatrzony tytułem: nazwisko, kierunek, tryb studiów.
W tytule maila proszę wpisać: imię nazwisko, kierunek studiów, tryb studiów.
W treści wiadomości należy podać następujące informacje: nazwę instytucji, pełny adres zakładu pracy, nip, datę odbywania praktyk w formacie 19.01.2020 - 1.02.2020.
Dokumenty niezawierające powyższych informacji zostaną odesłane do poprawy.
Po weryfikacji przesłanych dokumentów dostaną Państwo informację zwrotną o zaliczeniu praktyk lub konieczności zrobienia korekty. 

 

Dziennik praktyk
Przebieg praktyk student rejestruje w Dzienniku Praktyk, przy czym każdy opisany tydzień pracy jest potwierdzany podpisem i pieczątką opiekuna. Opiekun ocenia pracę praktykanta, zamieszczając w Dzienniku opis jego zadań, poziomu zaangażowania i zaobserwowanych umiejętności. Dziennik Praktyk student oddaje do wglądu koordynatorowi praktyk w Instytucie.
 

Zaliczanie praktyk

Na podstawie poprawnie prowadzonych przez studenta i potwierdzonych w instytucji notatek w Dzienniku Praktyk, oceny opiekuna w instytucji i rozmowy z praktykantem, koordynator praktyk w Instytucie potwierdza zaliczenie praktyk (jako warunek zaliczenia V semestru studiów licencjackich). 

Dokumenty

Regulamin praktyk LINK

Zarządzenie Rektora LINK

Wszyscy Studenci, którzy pracują zawodowo (w różnych formach zatrudnienia) w instytucjach medialnych lub działach firm i instytucji, które zajmują się tematyką zgodną z kierunkiem studiów, proszeni są o indywidualny kontakt podczas konsultacji lub drogą mailową z Koordynatorem Praktyk w Instytucie (dr Karoliny Lachowskiej), by ustalić sposób zaliczenia praktyki zawodowej. Dodatkowo: dokumenty, umowa i dzienniczek praktyk są do odebrania u koordynatora praktyk dr Karoliny Lachowskiej w ramach konsultacji.