Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Jędrzej Morawiecki

doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wr | Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

poniedziałki: 13.45-14.45; środy: 12:45-13:45 (s. 207)

O mnie

Od roku 1998 publikowałem reportaże w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, oraz „National Geographic”. Współpracowałem również z I i III programem Polskiego Radia, Radiem Zet oraz Polską Sekcją Radia BBC. Jestem stypendystą konkursu reportażowego im. Jacka Stwory, stypendystą Erasmus Mundus MULTIC 2 (badania w Tomsku), w 2013 wygrałem Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymalem grant jako visiting scholar w HSE w Moskwie, odbyłem staż w CERES RUB w Bochum, otrzymałem także III nagrodę w konkursie „Polska i Świat”, nominację do Polskiego Pulitzera „Press” (publicystyka), wyróżnienie na Festiwalu Filmowym „Stop Klatka” w Szczecinie, na Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu w Łodzi”, nagrodę „Reporterzy – Reporterom”, którą ufundowali dziennikarze relacjonujący Strajk w Stoczni Gdańskiej (za reportaż radiowy zrealizowany wspólnie z Magdą Skawińską).

Jestem laureatem nagród literackich za opowiadania - w Warszawie, Lęborku, Kędzierzynie-Koźlu, Gdańsku (UG), moja książka "Łuskanie swiatła" otrzymała nominację do nagrody im. Beaty Pawlak w 2011 roku. Natomiast w roku 2012 książka "Krasnojarsk zero" (współautor: Bartosz Jastrzebski) otrzymała właśnie nagrodę im. Beaty Pawlak, a w roku 2013 - nominację do nagrody Ambasador Nowej Europy. W 2005 roku obroniłem doktorat na filologii rosyjskiej. Praca pisana pod kierunkiem prof. Krystyny Galon-Kurkowej była analizą współczesnego reportażu rosyjskiego w tygodniku „Ogoniok”. Reportaż rozpatrywany był pod kątem jego funkcji dokumentalnej i perswazyjnej. Dwa lata później obroniłem socjologiczną pracę doktorską, pisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Sitka. Rozprawa została oparta na prowadzonej przez pięć lat obserwacji uczestniczącej w syberyjskiej sekcie wissarionowców.

Jestem współautorem filmu dokumentalnego „Syberyjski przewodnik” (wraz z Maciejem Migasem). Film otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a także wyróżnienie w Lublinie (Rozstaje Europy), Srebrną Iglicę we Wrocławiu (Offensiva), nagrodę specjalną w Kielcach (NURT 2005).

Wydałem dotychczas książki: "Syberyjska sekta wissarionowców jako fenomen społeczno-religijny", "Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji", "Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie", "Głubinka. Reportaże z Polski", "Schyłek zimy. Bajka dokumentalna", "Krasnojarsk zero", Innego piekła nie ma. Rozmowy o religii" (ostatnie dwie: razem z Bartoszem Jastrzębskim). Obecnie publikuję w periodykach literackich, zinach, w "Nowej Europie Wschodniej" i "Więzi" oraz w periodyku reporterskim „Dziennnikarze Wędrowni”, którego jestem współzałożycielem:
www.dziennikarze-wedrowni.org https://www.facebook.com/dziennikarzewedrowni

Obszary badawcze

Zajmuję się badaniem reportażu, funkcji perswazyjnej tekstów, analizą konwersacyjną oraz socjologiczną obserwacją uczestniczącą.

Publikacje

 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Tablice ciągle płoną, “Ha!art” 48(1/2015), s. 96-99 , ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Klin, “Nowa Europa Wschodnia” nr XXXIX marzec-kwiecień 2015, s. 111-112, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Jutro spadną gromy, „Notes Wydawniczy” nr 270-271 (online: http://rynek-ksiazki.pl/notes-wydawniczy_9/wydanie_507/jutro-spadna-gromy_40257.html ), współautor: B. Jastrzębski, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, The Thaw in Russia's Periphery, „New Eastern Europe” nr 3-4 (XVII) 2015, nr 87-96, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Odwilż, „Więź” nr 3 (661) jesień 2015, s. 65-75, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Witaj bracie, pisać bardzo trudno, „Dziennikarze Wędrowni” wiosna 2015, s. 36-59 (http://www.dziennikarze-wedrowni.org/wedrowni_wiosna15.pdf), ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, O listach i pazurach: fenomen Kościoła rzymskokatolickiego w kształtowaniu stosunków polsko-niemieckich (1945-2012) [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, pod red. I. Surynt (Wrocław 2015, online: http://inspiracje-demo.lightcode.eu/, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, V. Krech, Zróżnicowanie religijne w Niemczech, tłum. J. Morawiecki [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, por red. I. Surynt (Wrocław 2015) , ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Witaj, bracie, pisać bardzo trudno, “Czas Kultury” nr 1 (184)/ 2015, s. 10-21, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Niektóre motywacje wyboru i zmiany tożsamości religijnej mieszkańców syberyjskich miast (Krasnojarsk, Tomsk, Ulan Ude) [w:] Tożsamość religijna w nowoczesności, pod red. L. Dyczewskiego, forthcoming, Lublin 2015) , ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Jutro spadną gromy, Białystok 2015 (współautor: B. Jastrzębski), ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2015, Morawiecki: Istnieją inne Rosje, "Eastwest" 3 czerwca 2015, http://eastwestinfo.eu/kultura/muzyka-literatura-sztuka/item/355-morawiecki-istnieja-inne-rosje, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2014, Innego piekła nie ma. Rozmowy o religii (współautor: B. Jastrzębski), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2014, Nieszczelność w bezkresie, "Dziennikarze Wędrowni" wiosna 2014, s. 61-76 (współautor: B. Jastrzębski) , ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2014, Wszyscy przewodnicy Wołodii, "Dziennikarze Wędrowni" wiosna 2014, s. 28-37 , ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2014, Przystanek Selenga, „Kontynenty” 3/2014 (współautor: Bartosz Jastrzebski), ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Trawka Czyngiz-chana, "Nowa Europa Wschodnia", nr 2/2013, Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Jutro spadną gromy, "Więź" nr 3 [653] jesień 2013, s. 119-127, Warszawa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Rosja jest gdzie indziej [w:] Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm, pytał Piotr Brysacz, s. 116-143 (rozmowy z A. Stasiukiem, M. Wilkiem, J. Hugo-Baderem, M. Skopek, J. Morawieckim, M. Książkiem, W. Góreckim, M. Jastrzębskim, W. Radziwinowic, Białystok ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Rzeczywista płynność, "Dziennikarze Wędrowni", lato 2013, s. 61, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Kosmici przyjadą po dziewiątej, "Dziennikarze Wędrowni" jesień 2013, 2. 13-25, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Przygody rudego jeżyka, "Dziennikarze Wędrowni" jesień 2013, s. 86-87, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Moskwa-Syberia – duchowy dwupak. O zbiorowych i indywidualnych ofertach tożsamości, „Znaczenia” nr 8 (2013), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Elfy. Reportaż naukowy z I Kongresu Globalistyki w Moskwie, "Historia - Kultura - Globalizacja" vol. III, pod red. A. Nobisa, P. Badynia. P. Fereńskiego, s. 317-342, Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2013, Трава Чингiсхана, „Нова Східна Європа” nr 2 specjalny, s. 103-111, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, Krasnojarsk zero, wyd. Sic! (współautor: B. Jastrzębski), Warszawa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, B. Knorre, Prawosławie rosyjskie wobec sąsiedztwa – sądziedzi w otoczeniu prawosławia, „Znaczenia” nr 6 (2012), translated by J. Morawiecki , Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, O stosunkach złosąsiedzkich. Z red. Adamem Szostkiewiczem – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 6 (2012), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, Idź, Marusia, „Znaczenia” nr 6 (2012), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, O zagrożeniach, klęskach i katastrofach w miejskim pejzażu religijnym współczesnej Buriacji [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, pod red. Katarzyny Konarskiej (współautor: B. Jastrzębski), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, Produkcja radzieckich korespondencji gazetowych w czasie II wojny światowej – o niektórych trudnościach badawczych [w:] Korespondent wojenny. Etyka – historia – współczesność, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, J. Snopka, W. Furmana, s. 125-146, Kielce,Do pobrania [pdf]
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, "Kościół temu winien". Z pastorem Ercihem Busse – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 7 (2013), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, Ciemnica niebieska. Z prof. Eleną Dutczak – rozmawia Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 7 (2013), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, Miasto neonów i powłok Z drugim chambolamą klasztoru Gandan i Kościoła buddyjskiego w Mongolii Nanzaddorżem – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 7 (2013), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2012, O tym, co zżera klienta. Z doktorem Bairem Gombojewem, badaczem, kierownikiem Wydziału Naukowo-Oświatowego w Muzeum Etnografii Ludów Zabajkala, rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 7 (2012), http://www.e-znaczenia.pl/?p=888 , ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Głubinka. Reportaże z Polski, wyd. Sic!, Warszawa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Schyłek zimy. Bajka dokumentalna, wyd. Atut, Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Marność, "Korespondencja z Ojcem" nr 20, s. 90-111, Sopot,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Innego piekła nie ma. Z prof. Zbigniewem Paskiem – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 5 (2011), Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, URBAN DAY-TO-DAY RELIGIOUSNESS OF KRASNOYARSK. A REPORT OF THE COMMUNICATION CASE STUDY (współautor: B. Jastrzebski) [w:] Sibir' na perekrestje mirowych rieligij, pod red. L. G. Panin, Novosibirsk,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Projekcja spisku w grze twórców z ośrodkami władzy symbolicznej. Porównanie strategii środowisk dziennikarskich i reżyserów filmowych we współczesnej Polsce (współautor: J. Morawiecka), Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności,, Opole,Do pobrania [pdf]
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Krasnojarsk zero, "Więź" 11 (636)/2011 listopad , Warszawa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Kokony pułkownika, "Nowa Europa Wschodnia" nr 6/2011 listopad-grudzień, Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Strategie komunikacyjne mniejszości religijnych na przykładzie parafii katolickiej w relacjach z mass-mediami i administracją państwową (Krasnojarsk 2010, Tomsk 2011) [w:] Media a religia, pod red. I Borkowskiego, B. Jastrzębskiego i D. Lewińskiego, Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2011, Between the individualism of Ryszard Kapuscinski and the feature factory. Reporting of the War for a literary reportage [in:] Medios, política i ciudadanía, Miguel Ors Montenegro, Alicia de Lara González, Fernando Olabe Sánchez [ed.],pp. 127-136, Murcia,Do pobrania [pdf]
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Rosyjski oczerk a zachodnioeuropejski feature. Dwa wektory rozwoju współczesnego reportażu [w:] Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, pod red. I. Borkowskiego, s. 17-44, Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Elfy (Reportaż naukowy z I Kongresu Globalistyki w Moskwie), 6/2010 - Kultura Historia Globalizacja - Culture History Globalization, pod red. A. Nobisa, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/khg6_Rep._Morawiecki.pdf, Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie, wyd. Sic!, Warszawa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji, wyd. Semper., Warszawa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Syberyjska sekta wissarionowców jako fenomen społeczno-religijny, wyd. Semper., Warszawa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, El emperador del reportaje sin reportaje. Sobre la conservación y la erosión de la confianza en El Imperio de Kapuscinski (tłum. M. Kolankowska), CUADERNO DE COMUNICACIÓN. RYSZARD KAPUSCINSKI, Nº 2 - AÑO 2010, ed. Jose Gonzales-Esteban , ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Cesarz reportażu bez reportażu. O konserwacji i erozji zaufania na przykładzie Imperium Ryszarda Kapuścińskiego, „Znaczenia” nr 4 (2010)., Wrocław,Do pobrania [pdf]
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Ucieczka z królestwa atrap. Z Walentyną Charitonową – kierownik Grupy Antropologii Medycznej w Instytucie Etnografii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 4 (2010)., Wrocław,Do pobrania [pdf]
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, „Nie wrócimy. Do portu nie wrócimy”. Z profesorem Włodzimierzem Pawluczukiem rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 3 (2010), s. 9-20., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Tożsamość matrioszki. Z profesorem Tadeuszem Palecznym rozmawiają Arkadiusz Lewicki i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 3 (2010), s. 41-52., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Pieniądz pieczęcią Antychrysta. O rosyjskich utopiach ekonomicznych na przykładzie Cerkwi „Najnowszego Testamentu”, [w:] Monety, banknoty i inne środki wymiany, pod red. P. Kowalskiego, s. 153-178., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2010, Wątki religijne i ezoteryczne w normach konwersacyjnych współczesnej Rosji. Próba operacjonalizacji wskaźników w badaniach jakościowych [w:] Teorie komunikacji i mediów, t. 2, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego, s. 207-230., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2009, O probliemach adaptirowanija global’nych tieorij socijologiji rieligiji pri issliedowaniji sowriemiennych russkich siekt [w:] Puti wychoda iz global’nogo krizisa i modeli nowogo miroustrojstwa, t. 1, pod red. I. I. Abiglazijewa., Moskwa,
 • Jędrzej Morawiecki, 2009, The dominance of the Great Four – outcotme of profit and loss. An attempt of sociological operationalization with using participating observation [w:] Content, channels and audiences in the new milenium: interaction and interrelations, (współautor: K. Kon, Moscow,Do pobrania [pdf]
 • Jędrzej Morawiecki, 2009, Codzienność reportera w koncernie międzynarodowym (2). Strategia ekskluzywnych wywiadów, „Znaczenia” nr 2 (2009), s. 79-90., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2009, Doktrynerstwo budzi Bestię. Z profesorem Tadeuszem Bartosiem, filozofem,teologiem i byłym dominikaninem, rozmawiają Jacek Grębowiec i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 2 (2009), s. 9-22., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2008, „Wierzę w utopie”. Rozmowa z prof. Piotrem Sztompką – autorem książki „Zaufanie. Fundament społeczeństwa”, „Znaczenia” nr 1 (2008), s. 53-62, NR (współautorzy: Jędrzej Morawiecki, Jacek Grębowiec)., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2008, Codzienność reportera w koncernie międzynarodowym. O sytuacji konferencji prasowej, „Znaczenia” nr 1 (2008), s. 53-62., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2007, Wykorzystanie statusu reportera i dokumentalisty filmowego w wykrywaniu mowy ezopowej i struktur niejawnych. Opis metody na podstawie badań syberyjskiej sekty „Ostatniego Testamentu” [w:] W świecie komunikacji zdegradowanej, pod red. I. Borkowskiego i A. , Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2007, Obejście Kościeja, “Opowieści” nr 4, styczeń-luty 2007, s. 122-140., ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2006, Reportaż literacki jako odpowiedź na monopolizację władzy symbolicznej. Analiza na przykładzie Tygodnika „Ogoniok”z lat 1995-2002, „Studia i Szkce Slawistyczne” (7), s. 83-102., Opole,
 • Jędrzej Morawiecki, 2005, Metry Jana Kruciny, „Tygodnik Powszechny” 13 listopada 2005, s. 12., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2005, Schyłek zimy. Bajka dokumentalna (fragmenty) [w:] Ogólnopolski konkurs literacki im. Mieczysława Stryjewskiego, Lębork 2005, s. 33-44., Lębork,
 • Jędrzej Morawiecki, 2005, Melancholijny marketing, „Rita Baum” nr 9 (2005)., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2004, Zona. Impresja, „Fototapeta” nr 1 (4) 2004., ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2002, „Posliednij zawiet” – obraz świadomości zbiorowej współczesnej Rosji, „Slavica Wratislaviensia CXVI, s. 69-76., Wrocław,
 • Jędrzej Morawiecki, 2002, Rozmowa wewnętrzna, „Tygodnik Powszechny” 27 stycznia 2002, s. 11, Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2002, A wolność czym dla pana jest?, „Tygodnik Powszechny” 26 maja 2002, s. 8,17 (współautorstwo: Jan Morawiecki)., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2002, Bułgaria splątana, „Tygodnik Powszechny” 2 czerwca 2002, s. 1,10., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2002, Ciężar pomocy, „Tygodnik Powszechny” 23-30 grudnia 2002, s. 20-21., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2001/2002, Świat jest właśnie tu, „National Geographic”, grudzień 2001-styczeń 2002, s. 116-122, ,
 • Jędrzej Morawiecki, 2001, Kazachstan ósmego dnia, „Tygodnik Powszechny” 30 września 2001, s. 1, 14-15., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2001, Kropla, „Tygodnik Powszechny” 13 maja 2001, s. 1,5., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2001, Jest sympatycznie, „Tygodnik Powszechny” 31 czerwca 2001, s. 1,8-9., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2001, Poczwarka, „Tygodnik Powszechny” 16 września 2001, s. 8,9., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2000, Głupi kaowcy?, „Tygodnik Powszechny” 23 stycznia 2000, s. 5., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 2000, Dobić końca, „Tygodnik Powszechny” 16 kwietnia 2000, s. 5., Kraków,
 • Jędrzej Morawiecki, 1997, Pociąg do Rosji, „Fakty” 24-31 grudnia 1997, s. 44-47., ,
 • Jędrzej Morawiecki, , Die kontrollierte Untaetigkeit, „Zwischen/Pomiędzy” nr 5, s. 39-40., ,

Pliki