Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Informacje o praktykach

Praktyki zawodowe

Celem ogólnym praktyk jest poznanie przez studenta specyfiki wybranej redakcji, instytucji medialnej, agencji reklamowej, public relations, fotograficznej lub eventowej, komórek lub wydziałów promocji, reklamy, marketingu lub public relations urzędów i jednostek administracji różnego szczebla, wydawnictw, działów literackich instytucji kultury, rodzajów realizowanych zadań, przygotowywanych materiałów oraz wykonywanych zadań praktycznych, a także miejsca specjalisty PR lub rzecznika prasowego w strukturze organizacyjnej danej instytucji i charakteru jego pracy. Praktyki studenckie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej realizowane są w trybie: Praktyka zawodowa dla studentów studiów licencjackich dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz komunikacji wizerunkowej realizowana jest do końca V semestru studiów licencjackich i wynosi minimum 60 godzin (w jednej lub więcej niż jednej instytucji) wypracowanych w rytmie czasowym dostosowanym do specyfiki funkcjonowania wybranej instytucji.

 

Dokumenty
Po dokonaniu wyboru miejsca praktyki, przed podjęciem praktyki, student wpisuje odpowiednie dane (dane personalne, miejsce stałego zameldowania, adres miejsca praktyk wraz z możliwością dojazdu, dane personalne opiekuna praktyk, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyk) zgodnie z wzorem umowy o organizacji praktyk (w dwóch egzemplarzach), które zostają potwierdzone i opieczętowane w wybranej placówce i u koordynatora praktyk w Instytucie (dr Karoliny Lachowskiej), 

 

Dziennik praktyk
Przebieg praktyk student rejestruje w Dzienniku Praktyk, przy czym każdy opisany tydzień pracy jest potwierdzany podpisem i pieczątką opiekuna. Opiekun ocenia pracę praktykanta, zamieszczając w Dzienniku opis jego zadań, poziomu zaangażowania i zaobserwowanych umiejętności. Dziennik Praktyk student oddaje do wglądu koordynatorowi praktyk w Instytucie.
 

Zaliczanie praktyk
Na podstawie poprawnie prowadzonych przez studenta i potwierdzonych w instytucji notatek w Dzienniku Praktyk, oceny opiekuna w instytucji i rozmowy z praktykantem, koordynator praktyk w Instytucie potwierdza w indeksie zaliczenie praktyk (jako warunek zaliczenia odpowiednio: V semestru studiów licencjackich dla absolwentów studiów licencjackich innych niż dziennikarstwo). 

Ważne

Wszyscy Studenci, którzy pracują zawodowo (w różnych formach zatrudnienia) w instytucjach medialnych lub działach firm i instytucji, które zajmują się tematyką zgodną z kierunkiem studiów, proszeni są o indywidualny kontakt podczas konsultacji lub drogą mailową z Koordynatorem Praktyk w Instytucie (dr Karoliny Lachowskiej), by ustalić sposób zaliczenia praktyki zawodowej. Dodatkowo: dokumenty, umowa i dzienniczek praktyk są do odebrania u koordynatora praktyk dr Karoliny Lachowskiej w ramach konsultacji.