Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Szanowni Państwo,

 

pragniemy ponownie zaprosić Państwa do udziału w konferencji z cyklu „Studia i Perspektywy Medioznawcze”, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu, w dniach 15-16 maja 2023 roku.

 

Tematem tegorocznego spotkania pragniemy uczynić media i dziennikarstwo przyszłości. Pierwsze dekady XXI wieku zrewolucjonizowały świat mediów, zmieniając zarówno ich społeczną rolę, jak i – może przede wszystkim – sposoby ich użytkowania. Wydaje się jednak, że kolejne, rewolucyjne zmiany mediów to tylko kwestia czasu. Najbliższe lata z całą pewnością zdecydowanie zmodyfikują społeczne funkcjonowanie mediów oraz ich formy. Kierunek zmian na pewno nie będzie dotyczył wyłącznie słabnącej pozycji mediów drukowanych, wypieranych przez media elektroniczne czy coraz bardziej słabnącej pozycji tradycyjnej telewizji, zastępowanej przez platformy streamingowe. Media przyszłości będą w coraz większym stopniu interaktywne, spersonalizowane, ale i uzależnione od kapitału i uwarunkowań biznesowych. Istotnej zmianie z całą pewnością ulegnie także pozycja i rola dziennikarza. Nie bezzasadne staje się  pytanie o to czy będzie on mediom przyszłości w ogóle potrzebny, czy nie zostanie wyparty przez aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, które w wystarczającym stopniu poradzą sobie z zadaniami dotąd realizowanymi przez dziennikarzy. Jeśli jednak dziennikarska profesja przetrwa, konieczne jest stawianie pytań w jakiej postaci, a także o to, jakie kompetencje będą konieczne przy wykonywaniu zawodów dziennikarskich przyszłości. To pytanie istotne chociażby w perspektywie kształcenia przyszłych pracowników mediów.

Media i dziennikarstwo przyszłości będą z całą pewnością inne od tych współczesnych. A pytania o postać zmian chcielibyśmy podczas konferencji zadawać m.in. w ramach niżej nakreślonych bloków tematycznych:

 

· nowe technologie medialne i ich wpływ na przemiany mediów i dziennikarstwa,

· rola dziennikarstwa i mediów w przyszłych systemach społecznych i politycznych,

· potencjalne kierunki przemian mediów w najbliższych dekadach,

· koncentracja kapitałowa globalnych firm medialnych i jej wpływ na media przyszłości,

· kształcenie kompetencji medialnych i dziennikarskich w kontekście przemian mediów,

· nowe sposoby użytkowania mediów,

· wpływ mediów przyszłości na społeczeństwo i jednostki je tworzące.

 

Informacje logistyczne

Licząc na Państwa obecność na naszej konferencji, czekamy na zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza do 9 kwietnia 2023 r. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej (konferencja.sipm@uwr.edu.pl). Do 17 kwietnia przekażemy informację dotyczącą akceptacji tematu wystąpienia.

 

W ramach opłaty konferencyjnej (500 zł dla uczestników niebędących członkami PTKS, 450 zł dla członków PTKS i 400 zł dla doktorantów) zapewniamy publikację tekstów, zaakceptowanych przez recenzentów, w tomie z serii „Studia i Perspektywy Medioznawcze”, wydanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego lub proponujemy publikację w czasopiśmie z listy ministerialnej „Dziennikarstwo i Media” (po pozytywnych recenzjach).

 

W ramach opłaty zapewniamy również materiały konferencyjne oraz posiłki (obiad i uroczystą kolację 15 maja oraz obiad 16 maja, a także przerwy kawowe). Niezbędne dane do wniesienia opłaty konferencyjnej przekażemy wraz z informacją o akceptacji referatu.

 

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Jan Kreft (Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk (Uniwersytet Warszawski)

dr hab, prof. UAM Agnieszka Stępińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

dr hab. Adam Szynol (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski)

Program konferencji

LINK