Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Podstawowe informacje

Egzaminy dyplomowe

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy stosowne dokumenty związane z egzaminami dyplomowymi w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W skład dokumentacji wchodzą procedury przeprowadzenia egzaminów dyplomowych oraz zakresy zagadnień na egzaminy. Powodzenia. 

 

Niniejszym przekazujemy Państwu Komunikat nr 4/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 24 V 2022 r. w sprawie nowych zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Studentów przygotowujących prace dyplomowe prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z dokumentem.

  • komunikat Dziekana: link
  • uchwała w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów: link
  • system APD (przewodnik w języku polskim): link
  • system APD (infografika): link
  • alternatywny przewodnik dyplomanta: link

Materiały do pobrania

  1. Do pobrania zakresy zagadnień: link
  2. Instrukcja dla autorów prac dyplomowych: link
  3. Wzorzec strony tytułowej pracy dyplomowej: link