Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Erasmus+: spotkanie informacyjne i garść informacji

Drodzy Państwo, 

ruszyła rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/24. 25 stycznia (środa) o godz. 17 zapraszam na spotkanie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planujących skorzystać z mobilności w ramach programu.  

 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUs2MLUn-PY-n0nzNO_5ND0XsfgLiE3bApM4C1gXPevk1%40thread.tacv2/1674160920172?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22947d261a-4bd1-45b5-b8bb-9c4d4e062722%22%7d 

  

Dodatkowo przypominam, że zasady dotyczące rekrutacji oraz kolejnych kroków znajdą Państwo na stronach: 

https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/ 

oraz 

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-studencka 

  

W razie pytań, proszę o kontakt.  

dr Kamil Olender