Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kopecka-Piech

doktor habilitowany | Zakład Sztuk Audiowizualnych

Contact

http://kopecka-piech.pl/

Office hours

Konsultacje w semestrze /Office hours in the semester
Gabinet 215 / Room 215
środa/Wednesday 15.45-16.45
czwartek/Thursday, 18.20-19.20

dla studentów zaocznych/for part-time students:
3.03, 15.05-16.05
14.04, 11.50-12.50
26.05, 11.50-12.50
23.06, 11.50-12.50

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej/Office hours during the exam session:
19.06, 21.06, 24.06, 25.06, 2.07: 18.20-19.20
23.06: 11.50-12.50.

Konsultacje w okresie wakacyjnym/Office hours during summer holidays period:
10.07: 17.00-18.00

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej poprawkowej/Office hours during the correctional exam session:
2.09, 9.09: 17.00-18.00

Ważne info

O mnie

doktor nauk humanistycznych, medioznawca badający społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

doctor of humanities, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence