Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Opis studiów

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia na studiach podyplomowych w 100% będą prowadzone w trybie online.

 

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień. Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

Rekrutacja 2023/2024

Informacje o studiach podyplomowych w uniwersyteckim serwisie rekrutacyjnym: link

  • Termin rejestracji internetowej:
    01.06 – 15.10.2023 r.
  • Termin składania dokumentów:
    1.06 - 15.10.2023 r.
  • Termin rozpoczęcia XXVIII edycji studiów: 25 listopada 2023 r.
  • Opłaty: 2500 zł za semestr