Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów: dr Paweł Urbaniak

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
 

e-mail: pawel.urbaniak@uwr.edu.pl 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin rejestracji internetowej: 01.06 – 15.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 01.06–15.10.2023 r., godz. 9.00–14.00

Termin rozpoczęcia XXVIII edycji studiów: 25 listopada 2023 r.

Opłaty: 2500 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.