Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia podyplomowe

Opis studiów

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień. Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

TERMINY ZJAZDÓW XXVIII EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS (ROK AKADEMICKI 2023/2024)

SEMESTR ZIMOWY
 
 • ZJAZD 1: 25-26.11.2023
 • ZJAZD 2: 09-10.12.2023
 • ZJAZD 3: 13-14.01.2024
 • ZJAZD 4: 27-28.01.2024
 • ZJAZD 5: 10-11.02.2024
 • ZJAZD 6: 17-18.02.2024
 
SEMESTR LETNI
 
 • ZJAZD 1: 09-10.03.2024
 • ZJAZD 2: 23-24.03.2024
 • ZJAZD 3: 13-14.04.2024
 • ZJAZD 4: 27-28.04.2024
 • ZJAZD 5: 11-12.05.2024
 • ZJAZD 6: 08-09.06.2024
 
W roku akademickim 2023/2024 zajęcia na studiach podyplomowych w 100% będą prowadzone w trybie online.

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów: dr Paweł Urbaniak

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
 

e-mail: pawel.urbaniak@uwr.edu.pl 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin rejestracji internetowej: 01.06 – 30.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 4–30.10.2024 r., godz. 9.00–14.00

Termin rozpoczęcia XXIX edycji studiów: 23 listopada 2024 r.

Opłaty: 2800 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.

Wykaz przedmiotów

Specjalność Public Relations 

 

 • Sektory kreatywne a prawo
 • Etyka komunikacji profesjonalnej
 • System medialny
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Media relations
 • PR w internecie
 • Marketing relacyjny
 • Wizerunek marki
 • Redagowanie tekstów PR i narzędzia PR
 • Psychologia PR i reklamy
 • Metody badań mediów i wizerunku
 • Trening interpersonalny
 • Myślenie i działanie twórcze
 • Warsztat fotograficzny
 • Creative writing
 • CSR
 • Planowanie kampanii PR
 • Internal relations
 • Corporate identity
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową

 

Specjalność Dziennikarstwo 

 

 • Sektory kreatywne a prawo
 • Etyka komunikacji profesjonalnej
 • System medialny
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Media relations
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Język wypowiedzi dziennikarskiej
 • Warsztat z kamerą i mikrofonem
 • Warsztat dziennikarski
 • Intenet content
 • Metody badań mediów i wizerunku
 • Trening interpersonalny
 • Myślenie i działanie twórcze
 • Warsztat fotograficzny
 • Creative writiing
 • Warsztat reportażu
 • Krytyka artystyczna
 • Realizacja dźwięku i obrazu
 • Źródła informacji dziennikarskiej
 • Dziennikarstwo publicystyczne