Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia podyplomowe

Opis studiów

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień. Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

Terminy zjazdów XXVII edycji Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations (rok akad. 2021/2022)

SEMESTR ZIMOWY

 • ZJAZD 1: 20-21.11.2021
 • ZJAZD 2: 04-05.12.2021
 • ZJAZD 3: 18-19.12.2021
 • ZJAZD 4: 15-16.01.2022
 • ZJAZD 5: 29-30.01.2022
 • ZJAZD 6: 05-06.02.2022

SEMESTR LETNI

 • ZJAZD 1: 26-27.02.2022 
 • ZJAZD 2: 12-13.03.2022
 • ZJAZD 3: 26-27.03.2022
 • ZJAZD 4: 09-10.04.2022 
 • ZJAZD 5: 07-08.05.2022 
 • ZJAZD 6: 04-05.06.2022

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów: dr Paweł Urbaniak

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
 

e-mail: pawel.urbaniak@uwr.edu.pl 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin rejestracji internetowej: 01.06 – 25.10.2021 r.

Termin składania dokumentów: 4–30.10.2021 r., godz. 9.00–14.00

Termin rozpoczęcia XXVII edycji studiów: 20 listopada 2021 r.

Opłaty: 2500 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.

Wykaz przedmiotów

Public Relations 

 

 • PR JAKO FOMA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO
 • INTERNET PR 
 • SYSTEM MEDIALNY 
 • MARKETING RELACYJNY 
 • MONITORING MEDIÓW 
 • WIZERUNEK MARKI 
 • REDAGOWANIE TEKSTÓW PR I NARZĘDZIA PR 
 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ 
 • ZARZĄDZANIE AGENCJĄ PR 
 • PSYCHOLOGIA PR I REKLAM
 • CORPORATE IDENTITY
 • TECHNIKI WYSTAPIEŃ PUBLICZNYCH 
 • METODY BADAŃ MEDIÓW I WIZERUNKU 
 • PRAWO PRASOWE I AUTORSKIE 
 • INTERNAL RELATIONS 
 • RZECZNICTWO PRASOWE 
 • PLANOWANIE KAMPANII 
 • TRENING INTERPERSONALNY 
 • CSR
 • PROFESJONALNA ETYKA PUBLIC RELATIONS

 

Dziennikarstwo 

 

 • PRAWO PRASOWE I PRAWO PR
 • PROFESJONALNA ETYKA DZIENNIKARSKA I PUBLIC RELATIONS
 • DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE 
 • JĘZYK WYPOWIEDZI DZIENNIKARSKIEJ 
 • WARSZTAT Z KAMERĄ I MIKROFONEM 
 • WARSZTAT DZIENNIKARSKI 
 • TECHNIKI WYSTAPIEŃ PUBLICZNYCH 
 • MYŚLENIE I DZIAŁANIE TWÓRCZE 
 • RZECZNICTWO PRASOWE 
 • TRENING INTERPERSONALNY
 • SYSTEM MEDIALNY 
 • INTERNET PR I DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE 
 • ŹRÓDŁA INFORMACJI DZIENNIKARSKIEJ 
 • DZIENNIKARSTWO PUBLICYSTYCZNE 
 • WARSZTAT REPORTARZU 
 • EVENT MANAGEMENT 
 • WARSZTAT FOTOGRAFICZNY 
 • CREATIVE WRITING 
 • REALIZACJA DZWIĘKU I OBRAZU 
 • METODY BADAŃ MEDIÓW I WIZERUKU