Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

PROJEKTOWANIE MEDIÓW

Projektowanie mediów to nowoczesny kierunek dostarczający wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w mediach współczesnych. Media jednak traktowane są na tym kierunku bardzo szeroko, tak samo jak ich zawartość. W trakcie studiów doskonalone są zatem umiejętności związane z kreacją kontentu typowo dziennikarskiego, ale także wizerunkowego, związanego z promocją i public relations. Analizie poddawane są także różnego rodzaju kanały komunikacji medialnej wykorzystywane przez współczesne odrganizacje medialne i społeczne, a także biznesowe. W ramach zajęć warsztatowych przekazywane są natomiast umiejętności związane z tworzeniem materiałów słownych, audialnych, wizualnych i filmowych, a także takich form jak film, audycja, podcast czy spot. Mocny nacisk położony jest w ramach kształcenia na tym kierunku na komunikację internetową, między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ramach kierunku student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Webcontent & Social Media oraz Public & Media Relations.