Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Public Relations (specjalność nieoferowana od roku akademickiego 2023/2024)

Studia

O specjalności

Specjalność Public Relations charakteryzuje się więc przede wszystkim zwróceniem uwagi studentów na budowę relacji i dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Poprzez organizację rozumie się jednostki pierwszego (samorządy, jednostki administracyjne, urzędy), drugiego (firmy, przedsiębiorstwa i korporacje) oraz trzeciego (NGO) sektora. Studia zapewniają doskonałą znajomość narzędzi PR, otoczenia mediowego a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji językowej (komunikacyjnej). Ponadto, specjalność Public Relations uczy kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcie wyzwań na rynku pracy.

 

Absolwenci w szczególności zyskują kompetencje związane z projektowaniem i realizacją strategii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), stosowania adekwatnych instrumentów i narzędzi public relations, budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych, projektowania i realizacji systemów komunikacji wizualnej, narzędzi ewaluacji i oceny efektywności PR, wdrażania strategii CSR oraz wykorzystania różnych typów mediów (w tym także mediów społecznościowych) w komunikacji public relations. Absolwenci uzyskują też szersze kompetencje z zakresu marketingu i komunikacji marketingowej, zarządzania komunikacją oraz procesów kreatywnych.


Absolwenci specjalności Public relations pracować w następujących obszarach:

 • Współpraca z klientami zewnętrznymi: doradztwo, zarządzanie komunikacją, szkolenia (freelancer), prowadzenie własnej agencji PR
 • Zatrudnienie w dziale PR (marketingu, zarządzania komunikacją itp.) w firmie/instytucji
 • Rzecznictwo prasowe: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z mediami, pisanie tekstów informacyjnych i wizerunkowych, organizowanie konferencji prasowych, prowadzenie negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych itp. 

 

Absolwent specjalności Public relations zdobędzie więc przygotowanie umożliwiające mu pełnienie następujących funkcji:

 • doradca w zakresie komunikacji w przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych;
 • doradca kreujący wizerunek osób publicznych (polityków, ludzi show-bussinesu);
 • doradca kreujący wizerunek organizacji i instytucji;
 • pracownik działów Public Relations i kreowania wizerunku rozmaitych podmiotów;
 • trener w zakresie PR, kreowania wizerunku i skutecznej komunikacji;
 • rzecznik prasowy instytucji komercyjnych, politycznych itp.
 • specjalista z zakresu Media Relations;
 • doradca w zakresie prezentacji osobistej i negocjacji;
 • organizator wydarzeń specjalnych (tzw. eventów);
 • doradca w zakresie tworzenia i realizowania strategii sponsoringowej i lobbingowej.
 • absolwent specjalności będzie także przygotowany do założenia własnej agencji świadczącej usługi w zakresie Public Relations, reklamy, kontaktów z mediami i kreowania wizerunku.