Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Communication Design

Studia

O specjalności

Strona specjalności: link

 

Opis
Projektowanie komunikacji (Communication Design) to specjalność w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W ramach proponowanych studiów oferujemy Państwu obszary wiedzy i kompetencji z zakresu communication design: corporate identity, information design, design powierzchni oraz design opakowań.  

 

Corporate Identity
Strategiczne i kompleksowe podejście do projektowania i zarządzania wizerunkiem firm i przedsiębiorstw w kontekście relacji firmy z środowiskiem komunikacyjnym, w którym podstawową walutą są znaki, marki i kody.
Przedmioty - doradztwo, planowanie strategiczne, kreacja, corporate design, public relations, strategia komunikacji, osobowość medialna firmy.

 

Information design
dziedzina projektowania komunikacji, odwołująca się do organizowania przestrzeni komunikacyjnych przy pomocy funkcjonalnego designu. Information Design to znajdowanie możliwości zwrócenia uwagi adresatów na informację organizacji.
Przedmioty - psychofizjologia widzenia, architektura informacji, design informacji, proksemika, metody prezentacji danych, design danych statystycznych.

 

Design powierzchni
dotyczy tych aspektów kształtowania/projektowania, które odnoszą się do wizualnego charakteru semantycznych powierzchni, na których oferowana jest komunikacja. Chodzi tu przede wszystkim o projektowanie w zakresie z góry narzuconej przestrzeni, wycinka komunikacji (np. strona internetowa, katalog, książka).
Przedmioty - teoria projektowania, web design, kompozycja w projektowaniu, layout i typografia, teoria koloru, metody wizualizacji.

 

Design opakowań
to design ograniczania przestrzeni w celach semantycznych. design opakowań dotyczy przede wszystkim przestrzeni trójwymiarowej, w ramach której głównym celem jest transportowanie znaczeń marki i produktu.
Przedmioty - design opakowań, materiałoznawstwo, podstawy kompozycji, marketing, project management, teoria i praktyka designu.

 

Program studiów
Program studiów koncentruje się na wypracowaniu wśród studentów i studentek kompetencji rozwiązywania realnych problemów projektowych z wykorzystaniem zróżnicowanego warsztatu badawczo-strategiczno-kreacyjnego. Studia zorientowane są na zrozumienie i opanowanie umiejętności pracy w procesie projektowym, w którym swoje miejsce mają analiza, strategia i kreacja. Celem kształcenia jest nauczenie studentów i studentek metod adekwatnego projektowania w ramach istniejących procesów komunikacyjnych oraz diagnozowanie zakłóceń tych procesów w projektowaniu komunikacji. Absolwenci specjalności communication design dysponują zróżnicowanym warsztatem w zakresie komunikacji społecznej, pracy kreatywnej, procesu projektowego i pracy w interdyscyplinarnym zespole kreatywnym. Tym samym nasi absolwenci mogą pracować wszędzie tam, gdzie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest efektywne i optymalne projektowanie, jako czynnik uzyskiwania wymiernych wyników ekonomicznych i wizerunkowych.

 

Charakter
ciągle coś widać.

ktoś to musiał zaprojektować.

kiedy już jest zaprojektowane, wtedy powinno to też działać.

a kiedy działa, wtedy to widać.

a widać to, co rzuca się w oczy.

a w oczy rzuca się to, co jest inne, nowe, nieoczekiwane.

a kiedy to widać, wtedy zagospodarowana została nasza uwaga.

 

Studia
Studia rozumiemy jako przestrzeń rozwoju osobowości - oferujemy możliwości, z których można korzystać. duży akcent kładziemy na wypracowanie wśród studentów określonej wrażliwości estetycznej i naukowej ciekawości, ważnej w procesie samorozwoju. panuje u nas jedna zasada - partnerstwo. 

 

Osobowości
Przekazujemy Państwu naszą wiedzę i kompetencje, proszę z nich korzystać w ramach zaproponowanego programu studiów. Wspólnie wypracowane kompetencje pozwolą państwu na odnalezienie się na szybko zmieniającym się rynku pracy. Oferujemy współpracę i partnerstwo. Studia to indywidualna przestrzeń, wymagająca strategicznego planowania w kontekście indywidualnych strategii komunikacyjnych i możliwości czasowych. Projektowanie komunikacji to proces, który wymaga interdyscyplinarnego połączenia wiedzy i kompetencji. Umiejętność pracy zespołowej i zarządzania potencjałem know-how jest tutaj podstawową wartością. W trakcie studiów będą Państwo przygotowywać się do pracy w zawodach kreatywnych, nastawionych na analizę, planowanie i projektowanie.


Perspektywy zawodowe
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach wizerunkowych, zajmujących się zarówno projektowaniem graficznym, jak również planowaniem strategii komunikacyjnych i współpracą z mediami, w działach marketingu i public relations oraz w instytutach badawczych, prowadząc badania społeczne i badania komunikacji. Nasze studia oferujemy osobom zainteresowanym pracą z mediami, designem, projektowaniem graficznym, ale przede wszystkim osobom ciekawym siebie i innych.