Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dziennikarstwo specjalistyczne (specjalność nieoferowana od roku akademickiego 2024/2025)

Studia

O specjalności

Specjalność przygotowuje do pracy we wszystkich segmentach mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) w roli specjalisty potrafiącego umiejętnie tworzyć materiały medialne dotyczące faktów i wydarzeń z różnych sektorów życia społecznego, politycznego czy kulturalnego. W trakcie studiów studenci uczestniczą w warsztatach doskonalących umiejętności realizacji medialnych projektów przeznaczonych do różnych branż medialnych. Program specjalności realizuje założenie, że absolwent studiów dziennikarskich powinien oprócz warsztatu dziennikarskiego posiadać także pogłębioną wiedzę z różnych sektorów życia społecznego, stąd znajdują się w nim zajęcia poświęcone różnym tematycznym branżom dziennikarskim, np. dziennikarstwu ekonomicznemu, politycznemu, kulturalnemu, popularnonaukowemu. W programie specjalności duży nacisk został położony także na doskonalenie umiejętności przygotowywania reportażowych materiałów przeznaczonych dla różnych sektorów rynku medialnego. 

 

Specjalność Dziennikarstwo specjalistyczne jest interesującą propozycją zarówno dla absolwentów wszystkich specjalności I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i jemu pokrewnych, jak i dla absolwentów wszystkich innych kierunków studiów.