Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dziennikarstwo prasowe i online (specjalność nieoferowana od roku akademickiego 2023/2024)

Studia

O specjalności

Opis
Studia przygotowują do podjęcia pracy w mediach drukowanych. Szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane z mówieniem i pisaniem – także tekstów trudniejszych i bardziej rozbudowanych (reportaż, felieton, komentarz itp.). Absolwent przygotowany jest do pracy w mediach poważnych, opiniotwórczych oraz do zarządzania takimi mediami.

 

Charakterystyka studiów
Specjalność dziennikarstwo prasowe w ramach studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej wydaje się zarówno podstawowa, jak i obejmująca swoim zakresem to, co nazwać można solą dziennikarskiej ziemi. To właśnie prasa była tym medium, w którym wykuwały się podstawy warsztatu i standardy zawodu dziennikarskiego. To prasa – o czym świadczą nie tylko przebrzmiałe, ale i najgorętsze dysputy toczone w mediach dzisiaj – stanowi główny wyznacznik poziomu warsztatowego w profesji dziennikarskiej, to ona jest dostarczycielem nie tylko informacji i publicystyki dla szerokiego grona swoich odbiorców, ale i rozlicznych pomysłów, które w dalszej pracy wykorzystują dziennikarze mediów elektronicznych.

 

Warsztat
Dziennikarstwo prasowe ma przygotować sprawnych pracowników mediów: przede wszystkim tych, którzy planują pracę w gazetach, czasopismach różnych typów oraz w mediach elektronicznych takich jak portale internetowe. Główny nacisk w proponowanej specjalności – poza bardzo szeroką gamą przedmiotów związanych z kształceniem akademickim i szeroko pojętą wiedzą o mediach - koncentrujemy na intensywnym warsztacie słowa pisanego: od pozyskiwania i oceny wagi i jakości informacji poprzez kształtowanie umiejętności jej przekazywania w wielu gatunkach dziennikarskich po umiejętność pracy z cudzym tekstem i jego redagowania. Specjalność dziennikarstwo prasowe otwiera przed studentami szerokie możliwości kształcenia się w tych obszarach, które pozwalają na pracę nie tylko w prasie, ale we wszystkich mediach – wszach dziennikarstwo jest zawsze pracą w słowie.

 

Profil absolwenta
Absolwenci specjalności dziennikarstwo prasowe będą przygotowani do pracy we wszystkich rodzajach mediów ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane są ze słowem pisanym: gazet, czasopism, portali internetowych. Będą wyposażeni w wiedzę dotyczącą poszczególnych typów zadań dziennikarskich, technik pracy, charakterystyk poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej. Będą przygotowani do opracowywania poprawnych pod względem językowym i gatunkowym tekstów dziennikarskich.

 

Praca
Absolwenci tej specjalności będą mogli podejmować pracę: 

  • w redakcjach ogólno tematycznych i specjalistycznych (w rozmaitym charakterze – na każdym etapie pracy redakcyjnej: od dziennikarza, poprzez sekretarza redakcji, po redaktora naczelnego);
  • w mediach tradycyjnych i zorientowanych na nowego odbiorcę;
  • w portalach internetowych;
  • w zakresie rzecznictwa prasowego;
  • w zakresie internal i external relations;
  • w mediach różnych typów i poziomów od lokalnych po ogólnokrajowe;
  • w agencjach reklamowych i PR-owskich;
  • w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi.
  • mogą także prowadzić samodzielną działalność na rynku mediów jako czynni dziennikarze lub redaktorzy odpowiedzialni za opracowanie dostarczanych im materiałów autorskich.