Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dziennikarstwo audiowizualne

Studia

O SPECJALNOŚCI

 

Opis
Program specjalności dziennikarstwo audiowizualne jest odpowiedzią na rosnące wymagania stawiane pracownikom mediów i szeroko pojętej branży kreatywnej. Pracodawcy oczekują od nich coraz częściej niezwykłej wszechstronności i uniwersalności, które pozwalałyby na wykonywanie wielu różnych czynności związanych z pracą w nowoczesnej redakcji czy innej instytucji związanej z tworzeniem różnorodnych komunikatów o charakterze audiowizualnym (profesjonalnych, wizerunkowych itp.). Dlatego też specjalność dziennikarstwo audiowizualne – mając wyraźnie warsztatowy charakter – kształci w zakresie wielorakich umiejętności związanych z przygotowywaniem audiowizualnych materiałów dziennikarskich i innych materiałów o komunikacyjnej funkcji. 

 

Odrębne bloki przedmiotów przekazują zaawansowaną wiedzę oraz doskonalą umiejętności w zakresie przygotowywania materiałów filmowych (zarówno w zakresie pracy koncepcyjnej, operatorskiej, montażowej, jak i postprodukcyjnej), materiałów audio (zarówno w zakresie pozyskiwania materiałów dźwiękowych, ich formatowania, jak i na przykład przygotowywania pełnowymiarowych audycji radiowych).

 

Profil absolwenta
Absolwenci studiów dziennikarskich II stopnia w zakresie specjalności dziennikarstwo audiowizualne uzyskają specjalistyczną wiedzę i zaawansowane umiejętności związane z pracą dziennikarza i redaktora w radiu i telewizji oraz wiedzę niezbędną przy wykonywaniu innych zadań związanych z powstawaniem programów telewizyjnych i radiowych (kierownika produkcji, operatora kamery, dźwiękowca, realizatora wizji i dźwięku, montażysty itd.). Zdobędą także zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu teorii radia, telewizji i filmu oraz ich specyfiki jako mediów.

 

Absolwenci studiów II stopnia specjalności dziennikarstwo audiowizualne posiadają wiedzę i umiejętności, które pozwalają im na przygotowywanie bardziej złożonych i rozbudowanych form dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego (reportaże, słuchowiska, audycje, autorskie programy itp.), na organizowanie procesu produkcji radiowej i telewizyjnej oraz na pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem tego rodzaju mediami a także ich kreowaniem.

Posiadają ponadto wiedzę i kompetencje, które pozwolą im zinterpretować i krytycznie rozumieć rolę radia i telewizji w społeczeństwach demokratycznych, zagadnienia wpływu społecznego tych mediów oraz podejmować samodzielne decyzje w kontekście trudności, przed jakimi stają tego typu instytucje nadawcze.

Absolwent studiów II stopnia specjalności dziennikarstwo audiowizualne posiada umiejętności potrzebne do pracy w mediach elektronicznych, a także przy realizacji zadań związanych z kreacją elektronicznych i internetowych materiałów medialnych. Ważnym aspektem programu specjalności dziennikarstwo audiowizualne jest warsztatowy jego wymiar i szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności związanych z tworzeniem i opracowywaniem multimedialnych produktów.

Absolwent specjalności dziennikarstwo audiowizualne ma wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji produkcji i edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału nowych technologii komunikacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do sprawnego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości medialnej, a więc podporządkowane są kształtowaniu umiejętności potrzebnych przy tworzeniu aplikacji multimedialnych, realizowaniu animacji reklamowych, opracowywaniu materiałów medialnych dla różnych rodzajów organizacji medialnych.

 

 

Rynek pracy
Absolwent specjalności dziennikarstwo audiowizualne jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z produkcją i edycją materiałów medialnych, dzięki czemu może podjąć pracę w następujących sektorach rynku:

 • centrach audiowizualnych zajmujących się produkcjami filmowymi, artystycznymi itp.;
 • studiach filmowych;
 • mediach elektronicznych (rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych);
 • portalach internetowych;
 • agencjach kreatywnych, PR-owych, reklamowych zajmujących się produkcją materiałów promocyjnych;
 • w firmach specjalizujących się w produkcji materiałów audiowizualnych.

 

 

Szczegółowo kompetencje i umiejętności
absolwentów studiów II stopnia o specjalności dziennikarstwo audiowizualne przedstawiać się będą następująco:

 • budowanie osobowości telewizyjnej i radiowej;
 • tworzenie scenariuszy radiowych i telewizyjnych;
 • rzetelne przygotowanie rozbudowanych programów TV;
 • tworzenie publicystycznych i rozrywkowych programów w radiu i telewizji;
 • tworzenie internetowych rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych;
 • tworzenie reportaży radiowych i telewizyjnych;
 • analityczne myślenie, syntetyczne wypowiedzi oraz operowanie obrazem i dźwiękiem;
 • wydawanie serwisów informacyjnych;
 • zarządzanie zespołem pracującym pod presją czasu.

 

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

 • w regionalnych i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych;
 • w regionalnych i ogólnopolskich stacjach radiowych;
 • w telewizjach internetowych;
 • w radiu internetowym;
 • w agencjach informacyjnych;
 • w agencjach producenckich;
 • w agencjach reklamowych;
 • jako dokumentaliści;
 • jako szefowie redakcji, działu, anteny;
 • jako twórcy i organizatorzy radiowo-telewizyjnych mediów lokalnych i sublokalnych;
 • zdobędą też podstawy niezbędne do założenia własnej firmy produkującej programy i filmy dla stacji telewizyjnych.