Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Opis kierunku

Kierunek ten przygotuje Cię do pełnienia zawodu dziennikarza, innych zawodów związanych z mediami, a także z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i reklamą). Oprócz wiedzy dotyczącej samych mediów, ich funkcjonowania i zasad działania podczas studiów uzyskasz niezbędny zasób wiedzy ogólnej, umożliwiający Ci pracę w mediach. Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, a do Twojej dyspozycji pozostają profesjonalne studia radiowe, telewizyjne i fotograficzne. Uczyć będą Cię specjaliści i praktycy, możesz być więc pewien, że program studiów jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany.

 

Wybrać możesz jedną z wielu specjalności: dziennikarstwo mody i stylu; dziennikarstwo muzyczne; dziennikarstwo prasowe i online; dziennikarstwo radiowo-telewizyjne; dziennikarstwo sportowe; fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna; nowe technologie multimedialne; public relations; twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja.

 

Praktyki w mediach, projekty naukowe i medialne oraz różnorodność przedmiotów pomogą Ci określić własne predyspozycje i wskażą perspektywy przyszłej drogi zawodowej. Pracę znajdziesz na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV), komunikacji profesjonalnej czy nowych mediów. Możesz pracować także jako specjalista twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej.