Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Wizualność – komunikacja – kultura. Konteksty komunikowania wizualnego

header photo

Wizualność – komunikacja – kultura. Konteksty komunikowania wizualnego

W dniach 14.11 – 16.11. 2017 roku Zakład Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zorganizował drugą ogólnopolską konferencję „Wizualność – komunikacja – kultura. Konteksty komunikowania wizualnego” w Cieszynie. Spotkania otworzyła interesująca prezentacja prof. Wiesława Gołucha z Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu „Różne stany inteligencji – Ars Electronica w Linzu 2017. Opowieść dokumentalna”. Obrady plenarne wypełniły referaty i prezentacje autorskie. Dr hab. Łukasz Kliś oraz dr hab. Sebastian Kubica z Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego przedstawili „Koncepcję autorskiej pracowni działań wydawniczych i ilustracji tekstów”, osadzając projekt w procesie dydaktycznym, w którym uczestniczą także studenci IDiKS. Uniwersytet Śląski reprezentowali ponadto: dr hab. Tomasz Tobolewski z filozoficznym, świetnie ilustrowanym referatem-autoprezentacją „Wykład na temat drogi twórczej, jej kontekstów i kontekstu edukacyjnego (rysunek)”, dr hab. Marek Głowacki, który zreferował temat „Publikacja artystyczo-naukowa o superbohaterach śląskich”, doktorantki IS WA UŚ – Justyna Jędrysek i Karolina Sroka, przedstawiające „Prace projektowo-badawcze nad książką – zawartość, kontekst i forma”. Uczestnicy konferencji oglądali i przedyskutowali zatem niemałą kolekcję książek–dzieł sztuki, unikatowych książek–projektów wizualnych oraz rozmawiali o sposobach uczestniczenia studentów komunikacji wizualnej i wizerunkowej w kreowaniu takich mediów. Drugą część obrad wypełnili: prof. Wiesław Gołuch z wrocławskiej ASP z prezentacją „Jest pięknie i przekonująco. Filmowe realizacje studenckie ćwiczenia związanego z kontekstami wizualnymi i nie tylko” oraz pracownicy Zakładu Komunikacji Wizerunkowej IDiKS. Prof. Leszek Pułka wygłosił interesujący referat „iPhone X – a celebration mail”, dr Roman Wróblewski mówił ciekawie o „Idiolekcie jako obiekcie badań wizerunkowych” a mgr Paweł Pawiński przedstawił znakomicie przyjęty referat „Dobry storytelling – czyli jaki?”. Część plenarną zakończyła dyskusja na tematy dydaktyczne przygotowana merytorycznie przez dr Dorotę Kokowicz oraz dr Patrycję Rozbicką. Uczestnicy rozstali się z przekonaniem o konieczności współpracy naukowo-dydaktycznej ZKW IDiKS oraz nie tylko polskich uczelni medialnych i artystycznych w przyszłości.