Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

konferencja communication design

header photo

konferencja naukowa „communication design: badanie i projektowanie komunikacji” to coroczne spotkanie badaczy i projektantów komunikacji. tematyka konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych z teoretycznymi uwarunkowaniami komunikacji społecznej, społeczeństwa, designu i reklamy. 

Zagadnienia

zauważamy pewną prawidłowość związaną z naszą konferencją i chcemy się tej prawidłowości nadal trzymać. to różnorodność koncepcji teoretycznych, badań i projektów z zakresu szeroko rozumianej komunikacji społecznej, designu, reklamy i obrazów świata sprawia, że konferencja jurajska na stałe zagościła na mapie wydarzeń naukowych. za szczególnie interesujące uznajemy następujące obszary tematyczne:

 

  • projektowanie komunikacji: design, communication design, information design, corporate identity
  • wyniki badań komunikacji: ogólnie, szczegółowo, z różnych (metodologicznie) perspektyw
  • teoria komunikacji i społeczeństwa: bez teorii trudno mówić o adekwatnych badaniach 
  • i projektach
  • design i reklama: interesujące są zarówno przykłady udanych projektów, jak również próby badań wstępnych czy ewaluacje istniejących rozwiązań

 

konferencję kończy publikacja w recenzowanym tomie z serii projektowanie komunikacji. na stronie zakładu communication design uwr udostępniamy wszystkie nasze publikacje w wersji open access (link).

Kontakt

  • kierownik naukowy: prof. dr hab. michael fleischer
  • sekretarz konferencji: dr mariusz wszołek
  • organizacja: mgr kamil olender