Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Katarzyna Konarska

| Zakład Medioznawstwa, Dyrekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Kontakt

https://orcid.org/0000-0003-2488-216X

Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim:
środy, godz. 9.00-10.00
czwartki, godz. 9.00-10.00

dodatkowo:
24.03, godz. 9.15-10.15
7.04. godz. 17.45-18.45
11.05, godz. 14.30-15.30
2.06, godz. 13.00-14.00

Ważne info

Szanowni Państwo, w związku z wyjazdami służbowymi muszę odwołać najbliższe konsultacje w czwartek (20.10) oraz w następną środę (26.10). W sprawach studenckich mogą Państwo kontaktować się z: dr Sylwią Dec-Pustelnik (st. stacjonarne) i dr. Pawłem Baranowskim (st. niestacjonarne), którzy pełnią funkcje z-ców Dyrektora ds. studenckich w naszym Instytucie.

Publikacje

 • Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej. Regulacje, struktura, przemiany, (red.) K. Konarska, Kraków 2018
 • Katarzyna Konarska, Niemcy, [w:] Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej. Regulacje, struktura, przemiany, (red.) K. Konarska, Kraków 2018
 • Katarzyna Konarska, Wielka Brytania, [w:] Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej. Regulacje, struktura, przemiany, (red.) K. Konarska, Kraków 2018
 • Katarzyna Konarska, Zmiany w brytyjskim systemie regulacji mediów publicznych : BBC pod nadzorem Ofcomu, [w:] Z teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce, (red.) K. Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak, Kraków 2018
 • Z teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce, (red.) K. Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak, Kraków 2018
 • Katarzyna Konarska, Media publiczne a pluralizm mediów w cyfrowym środowisku, [w:] Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, (red.) A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Warszawa 2017
 • Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, (red.) M. Czapiga, K. Konarska, Wrocław 2017
 • Katarzyna Konarska, Ranking dziennikarskich grzechów, czyli spowiedź i diagnoza chorego, [w:] Klinika dziennikarstwa - diagnoza, (red.) K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław 2017
 • Klinika dziennikarstwa - diagnoza, (red.) K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław 2017
 • Media and Journalism in the digital age, (red.) K. Konarska, A. Szynol, Wrocław 2016
 • Katarzyna Konarska, Do we need PSM in digital era? [w:] Media and Journalism in the digital age, (red.) K. Konarska, A. Szynol, Wrocław 2016
 • Katarzyna Konarska, Etyka mediów - czym jest i dlaczego jej nie ma? [w:] O rzeczach zbędnych, zmarnowanych i zagubionych, (red.) M. Czapiga, K. Konarska, Wrocław 2016
 • O rzeczach zbędnych, zmarnowanych i zagubionych, (red.) M. Czapiga, K. Konarska, Wrocław 2016
 • Wstęp (wsp. K. Wolny-Zmorzyński), [w:] Klinika Dziennikarstwa. Credo, (red.) K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław 2016
 • Klinika Dziennikarstwa. Credo, (red.) K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław 2016
 • Katarzyna Konarska, 2015, Systemy medialne Polski i Niemiec, [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, (red.) A. Gall, J. Grębowiec, J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt, Wrocław: ATUT (http:,
 • Katarzyna Konarska, 2015, Colloquia Anthropologica et Communicativa. V 8, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy (współred.) Konarska K, Czapiga M., Wrocław: Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2015, Wykluczeni cyfrowo? [w:] Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy (red.) M. Czapiga, K.Konarska, Wrocław: Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2014, Colloquia Anthropologica et Communicativa. V 7, Wszechświat, bezład, pustka (współred.) Konarska K, Czapiga M., Wrocław: Wyd. Uniwer,
 • Katarzyna Konarska, 2014, Koniec czwartej władzy, początek bezładu społecznego? [w:] Colloquia Anthropologica et Communicativa. V 7, Wszechświat, bezład, pustka (współred.) Konarska K, Czapiga M., Wrocław: Wyd. Uniwer,
 • Katarzyna Konarska, 2014, Globalisation, Local Media Markets and the Media Regulatory Systems of the Countries of Central and Eastern europe: Main Aspects, [in:] Media, Power and Empowerment, (ed.)Pavlickova T, Reifova I., Cambridge Scholars P,
 • Katarzyna Konarska, 2014, Rewolucja czy ewolucja? Nadawcy publiczni w dobie cyfryzacji. Przykład BBC, "Dziennikarstwo i media", 5/2014 (red.) I. Borkowski, Wrocław: Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2013, Media publiczne w dobie cyfrowego przekazu globalnej ery, [w:] Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe, (red.) Adamowski J., Jaskiernia A, Warszawa: Aspra JR,
 • Katarzyna Konarska, 2013, Z kulturą im do twarzy - oblicza polsko-rosyjskich relacji, [w:] Maski, twarze, pyski, (red.) K. Konarska, Wrocław: Wyd. U.Wr.,
 • Katarzyna Konarska, 2013, Colloquia Anthropologica et Communicativa. V 6, Maski, twarze, pyski, (red.) K. Konarska, Wrocław: Wyd. U.Wr.,
 • Katarzyna Konarska, 2013, Baby Cambridge i inni. Znani, bo chcą być znani? [w:] Plaga celebrytów, (red.) W. K. Pessel, S. Zagórski, Łmoża: Oficyna Wydaw,
 • Katarzyna Konarska, 2012, Od kryzysu do katastrofy, czyli jak katastrofa rodzi kryzysy (O kryzysie zarządzania sytuacją kryzysową - przypadek z 10 kwietnia 2010 r.), [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, (red.) P. Kowalski, K. Konarska, Wrocław, Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2012, Colloquia Anthropologica et Communicativa. V 5, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, (wsp. red.), Wrocław, Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2012, Lokalni nadawcy a proces demokratyzacji społeczeństwa polskiego - przyklad wrocławskiej telewizji Echo, [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie, (red.) B. Jastrzębski, K. Konarska, A. Lewicki, Wrocław, Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2012, Kultura: pamięć i zapomnienie, (wsp. red.), Wrocław, Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2012, Europejski system medialny? Rozważania wokół przyszłości mediów i systemów medialnych Europy, [w:] Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju? (red.) J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa: Aspra JR,
 • Katarzyna Konarska, 2012, Prawda jako podstawowe kryterium działania etycznego dziennikarzy? [w:] Etyka dziennikarstwa. Edukacja, teoria, praktyka, (red.) E. Pawlak-Hejno, J. Pleszczyński, Lublin,
 • Katarzyna Konarska, 2012, Polski system medialny w globalnej przestrzeni nowych technologii, [w:] "Dziennikarstwo i media" nr 3, red. I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska, Wrocław: Wyd. U.Wr.,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Media i prawda - czy mit prawdy? [w:] Mit, prawda, imaginacja, (red.) P. Kowalski, Wrocław: Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Między przeszłością a przyszłością - rozważania wokół problemu tożsamości mediów publicznych w Polsce, [w:] R. Sierocki, M. Sokołowski, (red.), Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, Toruń,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Niesforne ciało, [w:] Ciało cielesne, (red.) K. Konarska, Wrocław: Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Colloquia Anthropologica et Communicativa. V 4. Ciało cielesne, Wrocław: Wydawnictwo,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Globalizacja a rynki medialne krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Media wolne czy bezwolne?, (red.) P. Kowalski, Łomża: Oficyna Wydaw,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Europejska polityka medialna - przyszłość czy przeszłość? [w:] Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, (red.) J. Koperek, Lublin: Wydawnictwo ,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Религиозный пейзаж Сибири в польских книгах-репортажах, (wsp. A. Lewicki), [w:] Сибирь на перекрестье мировых религий, Nowosybirsk,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Dysfunkcje kampanii negatywnej, erystyczna niemoc - studium plakatu wyborczego, (wsp. J. Grębowiec), [w:] M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów, vol.4, Wrocław: Atut,
 • Katarzyna Konarska, 2011, Syberyjski pejzaż religijny w polskich książkach reportażowych, (wsp. A. Lewicki), [w:] Media i religia, (red.) I. Borkowski, B. Jastrzębski, D. Lewiński, Wrocław, GAJT Wydawn,
 • Katarzyna Konarska, 2010, Prawdziwy reporter nie mieszka w Hiltonie. O potędze i marności pieniądza w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego [w:] Monety, banknoty i inne środki wymiany, (red.) P. Kowalski, Wrocław: Wyd. Uniwer,
 • Katarzyna Konarska, 2010, „Rozprosznie może być losem, nie musi być dramatem” – Rozmowa z Leopoldem Ungerem, (wsp. A. Pacześniak) [w:] „Znaczenia. Kultura- Komunikacja-Społeczeństwo”, nr 3/2010, Wrocław: ATUT,
 • Katarzyna Konarska, 2009, Media publityczne, czyli o roli mediów publicznych w Polsce [w:] Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, (red.) M. Sokołowski, Toruń: Wyd. Adam Mar,
 • Katarzyna Konarska, 2009, System regulacji polskiego rynku medialnego a polityka medialna Unii Europejskiej – zarys problematyki, (wsp. J. Patyk) [w:] Teorie komunikacji i mediów, vol 1, (red.) J. Jastrzębski, M. Graszewicz, Wrocław: ATUT,
 • Katarzyna Konarska, 2009, The Dominancie of the Great Four – Outcome of Profit and Loss. An Attempt of Sociological Operationalization with Using Participating Observation, (wsp. J. Morawiecki) [w:] Content, Channels and Audiences in the New Millenium: Interaction and Interrelatio, Moskwa: Faculty of J,
 • Katarzyna Konarska, 2009, Forum Środkowoeuropejskie 2008. Drezno, Wrocław, Lwów – historia i przyszłość [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja- Społeczeństwo”, nr 2/2009, Wrocław: Atut,
 • Katarzyna Konarska, 2008, Od telewizora do monitora – zmiana preferencji odbiorczych, [w:] Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju, (red.) M. Sokołowski, Toruń: Wyd. Adam Mar,
 • Katarzyna Konarska, 2007, System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii, Toruń: Wyd. Adam Mar,
 • Katarzyna Konarska, 2007, Ofcom Broadcasting Code – zmiany w brytyjskim systemie reglamentacyjnym mediów elektronicznych [w:] Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo – wypowiedź – historia badań, (red.) J. Fras, Toruń: Wyd. Adam Mar,
 • Katarzyna Konarska, 2007, Prawne i etyczne podstawy funkcjonowania brytyjskiego systemu mediów elektronicznych, [w:] Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, (red.) B. Dobek-Ostrowska, Wrocław: Wyd. Uniwer,
 • Katarzyna Konarska, 2006, Ujęcie systemowe w nauce o komunikowaniu i mediach, [w:] Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, (red.) W. Strykowski, Poznań: Wyd. Polskie,
 • Katarzyna Konarska, 2006, Formalno-prawne i nieformalne aspekty oddziaływania otoczenia politycznego na funkcjonowanie środków masowego przekazu – przykład brytyjski’, [w:] „Pro Publico Bono” Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor”, nr 3, Wrocław,

Obszary badawcze

 • systemy medialne współczesnego świata
 • komunikacja społeczna
 • media a polityka
 • public relations
 • reklama i marketing polityczny

Przezntacje