Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Kamil Olender

| Zakład Projektowania Komunikacji

Kontakt

http://www.pk.uni.wroc.pl

Konsultacje

Bieżące informacje o konsultacjach i aktualności (info o odwołaniach i opóźnieniach) znajdują się na moim profilu w USOS.

pon 17:00 (Teams)
wt 15:30 s. 16 (św. Jadwigi 3/4)

Please find the current information on my profile in USOSweb.Erasmus info: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AI8nVrwfBTEylTNvOUgI1yg-nyu26l0DZ-tNfRnRR5P81%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ab345eb-8a22-40d1-acb7-a563b265fbb8&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c

O mnie

Wykładowca i szkoleniowiec, absolwent projektowania komunikacji (studia magisterskie) i corporate identity (studia licencjackie) w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy doktorskiej zajmował się badaniami wartości w dyskursie partii politycznych.Obecnie prowadzi badania z zakresu wizerunków, komunikacji i communication design w zakresie przestrzeni i miast.

Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu project management, design thinking, proksemiki i systemów orientacyjnych, technik i strategii negocjacyjnych oraz metod prezentacji osobistej.

Naukowo: ResearchGate

Zespół Projektowania Komunikacji

Konto zespołu w social mediach: Communication design

Obszary badawcze

 • communication design
 • badania dyskursu politycznego
 • social media
 • procesy negocjacyjne
 • komunikacja interkulturowa
 • systemy orientacyjne
 • zwinne zarządzanie projektami

Publikacje

 • olender k., 2022, strategie komunikacyjne w polityce na przykładzie przemówienia jarosława kaczyńskiego w czasie strajku kobiet w 2020 roku [w:] perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 7 [red.] klimkiewicz a., gdańsk, s. 85-96.
 • olender k., 2021, populizm i globalny kryzys demokracji w kontekście współczesnych mechanizmów medialnych, „studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne”, t. 38, s. 311-323. doi: https://doi.org/10.19195/1733-5779.38.20.
 • olender k., 2021, globalne procesy erozji demokracji w perspektywie czynników politycznych, społecznych i medialnych, "horyzonty polityki",12(39), 89‑104. DOI: 10.35765/HP.1993.
 • olender k., 2021, using the linguistics and communication research to create ideological description fo politics based on example of the polish political system [w:] junge slavistik im dialog x (red.) weigl a., nubler n., lis t., mrowiński d., hansen l., krumbeck s., hamburg.
 • olender k., 2020, gps (w) mózgu, czyli jak projektować systemy orientacyjne dla użytkownika [w:] badanie komunikacji / projektowanie komunikacji vol. 3 (red.) grech m., lachowska k., olender k., siemes a., wrocław.
 • olender k., 2019, wartości we wpisach polskich partii politycznych w internecie w okresie okołowyborczym, wrocław.
 • olender k., 2019, jak projektować komunikację o polityce? przegląd najczęściej stosowanych kategoryzacji ideologicznych partii politycznych [w:] projektowanie komunikacji vol. 2 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2018, obraz polski w dyskursie partii korwin w okresie okołowyborczym w social mediach [w:] badanie komunikacji vol. 1, (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2017, obraz uchodźców w dyskursie wybranych polskich partii politycznych [w:] badanie i projektowanie komunikacji vol. 6 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2017, wybrane strategie perswazyjne w języku polityki, humanitarian corpus, issue 11/2017, s. 112-117.
 • olender k.,2017, funkcjonowanie polskich ugrupowań politycznych w social mediach- wyniki z obserwacji [w:] dyskursy władzy (red.) gruntkowska d., moroz j., świrko-pilipczuk j., szwabowski o., gdańsk.
 • olender k., 2017, język największych partii politycznych w polsce w okresie okołowyborczym. wyniki badań korpusowych [w:] teorie komunikacji i mediów. 10 (red.) m. wszołek, wrocław.
 • olender k., 2017, obraz polski w dyskursie partii korwin w okresie okołowyborczym w social mediach [w:] badanie i projektowanie komunikacji vol. 6 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • grochowina m., olender k., symbole kolektywne jako elementy dystynktywne kultur, culturological almanac, issue 3/2017, s.81-87.
 • olender k., 2016, problematyka wartości w polskim językoznawstwie – przegląd badań i teorii [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 13.
 • olender k., 2016, wartości w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. analiza porównawcza wpisów andrzeja dudy i pawła kukiza w serwisie facebook, [w:] teorie komunikacji i mediów, t.9, (red.) m. graszewicz, m. wszołek, wrocław (w druku).
 • matyja a., olender k., 2016, autostereotypy polaków w memach internetowych [w:] teorie komunikacji i mediów, t.8, (red.) m. graszewicz, wrocław.
 • olender k., 2016, językowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 5 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2016, ikonizacja komunikacji w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] komunikacja w świecie 2.0, wpływ kultury współuczestnictwa na język i literaturę (red.) a. niekrewicz, b. walczak, j. żurawska-chaszczewska, gorzów wielkopolski.
 • olender k., 2015, rzecz o polityce. werbalne aspekty technik wywierania wpływu na przykładzie orędzia andrzeja dudy, [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 12.
 • olender k., 2015, metody autoprezentacyjne w Internecie na przykładzie serwisu społecznościowego [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 4 (red.) m. grech, a. siemes.
 • olender k., 2014, językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji przedstawicieli pokolenia y w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (red.) k. burska, b. cieśla, łódź.