Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Michał Rydlewski

| Zakład Medioznawstwa

Kontakt

Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim dla studentów stacjonarnych:
Poniedziałek, 15.15 – 16.15, p. 208.
Wtorek, 17.00 – 18.00, TEAMs
Konsultacje w semestrze letnim dla studentów niestacjonarnych:
20 luty, 15.05. – 16.05 (Teams)
20 marzec, 15.05. – 16.05 (Teams)
24 kwiecień, 9.25 – 10.25 (p. 208)
15 maj, 9.25. – 10.25 (p. 208)
12 czerwiec, 9.25. – 10. 25. (p.208)
Możliwe jest spotkanie poprzez TEAMs w innym terminie po wcześniejszym kontakcie mailowym.

O mnie

ur. 1983 r. w Złotoryi; adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa; doktor; etnolog, filozof, literaturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Kultury Europejskiej przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii); sekretarz redakcji Roczników Antropologii Historii; autor trzech książek: "Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej" (Bydgoszcz, 2016), "Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów" (Wrocław, 2019) oraz "Kultura upokarzania w mediach. Zbiór artykułów" (Wrocław, 2022); współredaktor trzech zbiorów artykułów:  "Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku" (Toruń, 2013), "Antropologia, media, komunikacja" (Wrocław, 2019) oraz "Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje" (Wrocław, 2020); autor ponad 50 artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Etnografii Polskiej, Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej, Przeglądzie Kulturoznawczym, Przeglądzie Filozoficznym-Nowej Serii, Filo-Sofiji, Ruchu Filozoficznym, Sensus Historiae, Annales UMCS, Rocznikach Antropologii Historii, Teorii Komunikacji i Mediów, Perspektywach Biograficznych, Zeszytach Etnologii Wrocławskiej, Archiwum Emigracji, Studiach i Perspektywach Medioznawczych, Kulturze Współczesnej oraz tomach pokonferencyjnych; interesuje się teorią i historią kultury, filozofią kultury, krytyką kultury, kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z semiotyki oraz myślenia krytycznego. Publikuje okazjonalnie w Nowym Obywatelu, Kontakcie. Magazynie lewicy katolickiej, Teologii Politycznej i Odrze.