Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Paweł Baranowski

| Zakład Medioznawstwa, Dyrekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Contact

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Baranowski3

Office hours

konsultacje w semestrze letnim:

wtorek - 17:00-18:00 (MS Teams)
środa – godz. 15:15-16:15 (gabinet 207)

podczas zjazdów studiów niestacjonarnych:

25.02.2024 - 10:15-11:15 (gabinet 207)
10.03.2024 - 10:15-11:15 (gabinet 207)
14.04.2024 - 10:15-11:15 (gabinet 207)
4.05.2024 - 10:15-11:15 (ONLINE)
9.06.2024 - 10:15-11:15 (gabinet 207)

Ważne! Proszę o potwierdzenie swojej obecności przynajmniej dzień przed terminem konsultacji.
===============================================================
office hours during the summer semester:

Tuesdays - 17:00-18:00 (MS Teams)
Wednesdays - 15:15-16:15 (office 207)

for part-time students:

25.02.2024 - 10:15-11:15 (office 207)
10.03.2024 - 10:15-11:15 (office 207)
14.04.2024 - 10:15-11:15 (office 207)
4.05.2024 - 10:15-11:15 (ONLINE)
9.06.2024 - 10:15-11:15 (office 207)

Important! Please confirm your attendance at least one day before the selected date.

O mnie

Z wykształcenia jestem politologiem, z wyboru i z doświadczenia medioznawcą. Jestem aktywnym uczestnikiem życia akademickiego, badaczem komunikowania (politycznego i nie tylko) oraz praktycznych i teoretycznych aspektów dziennikarstwa. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Związku Działkowców. Przyjemność sprawiają mi praca z danymi i ciągle podejmowane próby nauki programowania. W wolnych chwilach szukam końca internetu.

Publikacje

Monografie:

•    Baranowski, P. (2019), Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Publikacje w recenzowanych czasopismach:

•    Bene, M., Magin, M., Haßler, J., Russmann, U., Lilleker, D., Kruschinski, S., Jackson, D., Fenoll, V., Farkas, X., Baranowski, P., & Balaban, D. (2023). Populism in Context: A Cross-Country Investigation of the Facebook Usage of Populist Appeals During the 2019 European Parliament Elections. The International Journal of Press/Politics, 0(0). https://doi.org/10.1177/19401612231196158

•    Baranowski, P., Kruschinski, S., Russmann, U., Haßler, J., Magin, M., Márton, B., Ceron, A., Jackson, D., & Lilleker, D. (2022). Patterns of Negative Campaigning during the 2019 European Election: Political Parties’ Facebook Posts and Users’ Sharing Behaviour across Twelve Countries. Journal of Information Technology & Politics0(0), 1–18. https://doi.org/10.1080/19331681.2022.2115598

•    Baranowski, P. (2022). Leaning toward social media-based campaigning? Political communication online in Poland during the 2018 regional elections. Information Polity. https://doi.org/10.3233/IP-200239

•    Farkas, X., Jackson, D., Baranowski, P., Bene, M., Russmann, U., & Veneti, A. (2022). Strikingly similar: Comparing visual political communication of populist and non-populist parties across 28 countries. European Journal of Communicationhttps://doi.org/10.1177/02673231221082238

•    Bene, M., Magin, M., Jackson, D., Lilleker, D., Balaban, D. Baranowski, P., Haßler, J., Kruschinski, S., & Russmann, U. (2022). The Polyphonic Sounds of Europe: Users’ engagement with parties’ European-focused Facebook posts. Politics and Governance, 10(1).

•    Nożewski, J., & Baranowski, P. (2021) “Birds of a Feather Flock Together” : Bipolarity, Homophily and Intra-Party Communication Degree of Polish MPs on Twitter. Athenaeum. Polish Political Science Studies, 72 (4), 7-28.

•    Baranowski, P., Jacuński, M. (2015), Development of online political communication in Poland in the context of the 2014 European Parliament election: technological innovation versus old habits, Central European Journal of Communication, vol. 8, no 2 (15) Fall 2015, str. 219-234

•    Baranowski, P. (2015). Online Political Campaigning during the 2014 Regional Elections in Poland. Media and Communication, 3(4), str. 35-44. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/mac.v3i4.368

•    Appelberg, J., Baranowski, P., Johansson, E., Nygren, G. (2014) Social media in professional work of Polish, Russian and Swedish journalists. Journal of Print and Media Technology Research, Vol. III - No. 2 (79-150), 107-119, 2014.

•    Koc-Michalska, K., Lilleker, D. G., Surowiec, P., & Baranowski, P. (2014). Poland’s 2011 online election campaign: New tools, new professionalism, new ways to win votes. Journal of Information Technology & Politics, 11(2), 186-205.

•    Baranowski, P., Dobek-Ostrowska, B. (2012), Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 r., [w:] J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska , nowe wyzwania, "Studia Politologiczne,", vol. 24, Warszawa: Wyd. INP UW, s. 104-131.

 

Rozdziały książek:

  • Baranowski, P., Jacuński, M. (2023) Internetowa komunikacja polityczna w wyborach samorządowych na przykładzie Dolnego Śląska. W: Alberski, A., Hofman, I., Głowacki, M., Kuś, M. (red.) Teoria i praktyka komunikacji społecznej. Prace dedykowane Bogusławie Dobek-Ostrowskiej, Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 17-34.

•    Baranowski, P. (2021). It Is Only a Drill: The 2019 EP Election Campaign on Facebook in Poland as a Testing Ground Before the Autumn Parliamentary Elections. W J. Haßler, M. Magin, U. Russmann, & V. Fenoll (Red.), Campaigning on Facebook in the 2019 European Parliament Election: Informing, Interacting with, and Mobilising Voters (s. 169–185). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73851-8_11

•    Haßler, J., Magin, M., Russmann, U., Baranowski, P., Bene, M., Schlosser, K., Wurst, A.-K., Fenoll, V., Kruschinski, S., & Maurer, P. (2020). Reaching Out to the Europeans. Political Parties’ Facebook Strategies of Issue Ownership and the Second-Order Character of European Election Campaigns. In C. Holtz-Bacha (Ed.), Europawahlkampf 2019 (pp. 87–113). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31472-9_3

•    Baranowski, P. (2016) A comparative analysis of electoral communication during European Parliament and regional elections in 2014 in Poland, [w:] Konarska, K., Szynol, A., [red.] Media & Journalism in the Digital Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, str. 67-77.

•    Baranowski, P. (2016) Media społecznościowe w pracy dziennikarzy, [w:] Barczyszyn, P., Dobek-Ostrowska, B., [red.] Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, str. 173-188.

•    Dobek-Ostrowska, B.; Barczyszyn, P.; Michel, A.; Baranowski, P. (2013) Polish journalists – from politics to market, in Dobek-Ostrowska, Nygren, Anikina (eds.) Journalists in Three Media Systems. Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future. Moscow: Journalism Faculty Lomonosov Moscow State University.

 

Inne publikacje:

•    Baranowski, P. (2021). Francesco Marconi (2020). Newsmakers: Artificial Intelligence And The Future Of Journalism: New York: Columbia University Press. 216 pp., ISBN: 9780-231549356. Central European Journal of Communication14(2(29), 357-360. (Recenzja książki)

•    Baranowski, P., Paluch, A. (2015), Report: ECPR Winter School In Methods and Techniques, Polish Political Science Review 2(2)/2014, DOI: 10.15.15/ppsr-2015-0024, pp. 86-88.

•    Baranowski, P. (2015), ICA Conference report, Central European Journal of Communication, vol. 8, no 1(14), p. 166

•    Baranowski, P. (2014), Informatorzy bardziej anonimowi, http://pl.ejo-online.eu/etykadziennikarska/informatorzy-anonimowi

•    Baranowski, P. (2014), "Media in China. China in the Media: Processes, Strategies, Images,Identities", Central European Journal of Communication, Volume 7, No 2(13) Fall 2014, s. 300-303. (Recenzja książki)

•    Baranowski, P. (2013), "Political TV Advertising in Poland in Years 2005- 2010", Central European Journal of Communication, Volume 6, No 1(10) Spring 2013. s. 150-151. (Recenzja książki)