Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA, STUDIA POLSKOJĘZYCZNE, NIESTACJONARNE)

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy Państwa, studentów I roku studiów I i II stopnia, polskojęzycznych kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz komunikacja wizerunkowa, na spotkanie organizacyjne z dyrekcją Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji MS Teams w czwartek 6 października 2022 roku o godzinie 18:00.

 

Dostęp do aplikacji MS Teams macie Państwo w ramach pakietu Office365 dla UWr. Szczegółowe informacje na temat logowania do Office'a znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=office365.html

 

Do spotkania dołączycie Państwo przy pomocy linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-rZGeLVYdsfkHlw4kmwEWb_Zo96TEmGovAhxAycW3U41%40thread.tacv2/1663751862656?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22cdfb2b4b-eaab-4473-b54d-fdef501d4847%22%7d

 

 

Program spotkania

 

1. Zasady studiowania w Uniwersytecie Wrocławskim i w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

2. Organizacja roku akademickiego 2022/2023.

3. USOS i obieg informacji w USOS, mail uniwersytecki.

4. Konsultacje pracowników Instytutu.

5. Strony www Instytutu, Wydziału Filologicznego UWR, Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Program studiów, zajęcia obowiązkowe, fakultatywne.

7. Działalność naukowa studentów: koła naukowe.

8. Szkolenie BHP/PPOŻ.

9. Pomoc materialna dla studentów Wydziału Filologicznego.