Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Opłaty

Opłaty w roku 2016/2017

Opłata za semestr studiów niestacjonarnych I i II stopnia zarówno na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, jak i Komunikacja Wizerunkowa jest jednakowa niezależnie od roku studiów. Inne stawki obowiązują natomiast na studiach anglojęzycznych. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, po pierwszym semestrze studiów. Na I roku studiów płatność za pierwszy semestr powinna być wniesiona w całości w terminie tygodnia od podpisania umowy na indywidualne konto podane w umowie. W sytuacjach szczególnych możliwe jest rozbicie płatności na raty (potrzebne jest podanie skierowane do prodziekana ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych). W tym wypadku ostateczny termin wpłaty wszystkich rat to 10 grudnia. W II i III roku studiów możliwa jest płatność w całości (odpowiednio do 10 października i 10 marca) lub płatność w trzech ratach (płatność w ratach nie wymaga w tym wypadku pisania podania).
 
Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2016/2017:
 
Studia niestacjonarne (Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Komunikacja Wizerunkowa):
 • Studia pierwszego i drugiego stopnia: 2450 zł za semestr (4900 zł za rok)
 
Studia anglojęzyczne (specjalności: Journalism and Social Communication oraz Communication Management):
 
Dla studentów z UE (w tym z Polski)
 • Studia stacjonarne – 6400 zł (1500 EURO) za rok
 • Studia niestacjonarne – 5300 zł (1250 EURO) za rok
 
Dla studentów spoza UE:
 • Studia stacjonarne – 3000 EURO za rok
 • Studia niestacjonarne – 2000 EURO za rok

Terminy opłat

za semestr zimowy:

 • do 10 października 
 • do 10 listopada 
 • do 10 grudnia 

 

za semestr letni:

 • do 10 marca
 • do 10 kwietnia
 • do 10 maja