Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia podyplomowe

Opis studiów

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień. Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019

Semestr zimowy:

 • ZJAZD 1: 24-25 LISTOPADA 2018
 • ZJAZD 2: 08-09 GRUDNIA 2018
 • ZJAZD 3: 12-13 STYCZNIA 2019
 • ZJAZD 4: 26-27 STYCZNIA 2019
 • ZJAZD 5: 09-10 LUTEGO 2019


Semestr letni:

 • ZJAZD 6 23-24 LUTEGO 2019
 • ZJAZD 7 02-03 MARCA 2019
 • ZJAZD 8 30-31 MARCA 2019
 • ZJAZD 9 13-14 KWIETNIA 2019
 • ZJAZD 10 11-12 MAJA 2019 TERMIN ZAPASOWY 
 • ZJAZD 11 25-26 MAJA 2019 OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
 • ZJAZD 12 08-09 CZERWCA 2019 -  ROZDANIE ŚWIADECTW I DYPLOMÓW

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów: dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 27 59 12, +48 663 505 845

spdipr@uwr.edu.pl 
igor.borkowski@uwr.edu.pl
kiliamkaimer@gmail.com

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin rejestracji internetowej: 15.05.2019 r. - 20.10.2019 r.

Termin składania dokumentów: 20-25.10.2019 r.

Termin rozpoczęcia edycji studiów: listopad 2019 r.

Opłaty: 2450 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.

Wykaz przedmiotów

Public Relations – specjalizacje: planowanie kampanii PR; rzecznictwo prasowe;

 • Wykłady plenarne - prowadzą zaproszeni goście
 • Konwersatorium powykładowe - prowadzą
 • PR jako forma komunikowania społecznego
 • Prawo prasowe i PR
 • Profesjonalna etyka dziennikarstwa i PR
 • Psychologia PR i reklamy
 • Marketing i PR polityczny
 • Strategie negocjacji
 • Corporate Identity i kreowanie wizerunku
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Redagowanie tekstów PR i narzędzia PR
 • Raportowanie w PR
 • Zarządzanie agencją PR
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Internal relations
 • Rzecznictwo prasowe
 • Planowanie kampanii PR
 • Internet PR i dziennikarstwo internetowe
 • Kultura organizacji
 • System medialny
 • CSR
 • Myślenie i działanie twórcze
 • Metody badań mediów i wizerunku


Dziennikarstwo – specjalizacje: creative writing; realizacja dźwięku i obrazu

 • Wykłady plenarne - prowadzą zaproszeni goście
 • Konwersatorium powykładowe - prowadzą
 • Prawo prasowe i PR
 • Warsztat z kamerą i mikrofonem
 • Warsztat dziennikarski
 • Pracownia fotograficzna
 • Profesjonalna etyka dziennikarska i PR
 • Internet PR i dziennikarstwo internetowe
 • Język wypowiedzi dziennikarskiej
 • Trening interpersonalny
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Rzecznictwo prasowe
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Realizacja dźwięku i obrazu
 • Myślenie i działanie twórcze
 • System medialny
 • Źródła informacji dziennikarskiej
 • Dziennikarstwo publicystyczne
 • Warsztat reportażu
 • Creative writing