Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia podyplomowe

Opis studiów

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień. Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

Terminy zjazdów XXVI edycji Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations (rok akad. 2020/2021)

SEMESTR ZIMOWY:

 • ZJAZD 1: 21-22.11.2020
 • ZJAZD 2: 05-06.12.2020
 • ZJAZD 3: 19-20.12.2020
 • ZJAZD 4: 16-17.01.2021
 • ZJAZD 5: 30-31.01.2021
 • ZJAZD 6: 13-14.02.2021

SEMESTR LETNI

 • ZJAZD 1: 06-07.03.2021 
 • ZJAZD 2: 20-21.03.2021
 • ZJAZD 3: 10-11.04.2021 
 • ZJAZD 4: 15-16.05.2021 
 • ZJAZD 5: 12-13.06.2021 
 • ZJAZD 6: 26-27.06.2021

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów: dr Paweł Urbaniak

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 27 59 12, +48 663 505 845

pawel.urbaniak@uwr.edu.pl 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin rejestracji internetowej: 15.05 – 30.10.2020 r.

Termin składania dokumentów: 3 - 6.11.2020 r.

Termin rozpoczęcia XXVI edycji studiów: listopad 2020 r.

Opłaty: 2500 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.

Wykaz przedmiotów

Public Relations 

 

 • PR JAKO FOMA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO
 • INTERNET PR 
 • SYSTEM MEDIALNY 
 • MARKETING RELACYJNY 
 • MONITORING MEDIÓW 
 • WIZERUNEK MARKI 
 • REDAGOWANIE TEKSTÓW PR I NARZĘDZIA PR 
 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ 
 • ZARZĄDZANIE AGENCJĄ PR 
 • PSYCHOLOGIA PR I REKLAM
 • CORPORATE IDENTITY
 • TECHNIKI WYSTAPIEŃ PUBLICZNYCH 
 • METODY BADAŃ MEDIÓW I WIZERUNKU 
 • PRAWO PRASOWE I AUTORSKIE 
 • INTERNAL RELATIONS 
 • RZECZNICTWO PRASOWE 
 • PLANOWANIE KAMPANII 
 • TRENING INTERPERSONALNY 
 • CSR
 • PROFESJONALNA ETYKA PUBLIC RELATIONS

 

Dziennikarstwo 

 

 • PRAWO PRASOWE I PRAWO PR
 • PROFESJONALNA ETYKA DZIENNIKARSKA I PUBLIC RELATIONS
 • DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE 
 • JĘZYK WYPOWIEDZI DZIENNIKARSKIEJ 
 • WARSZTAT Z KAMERĄ I MIKROFONEM 
 • WARSZTAT DZIENNIKARSKI 
 • TECHNIKI WYSTAPIEŃ PUBLICZNYCH 
 • MYŚLENIE I DZIAŁANIE TWÓRCZE 
 • RZECZNICTWO PRASOWE 
 • TRENING INTERPERSONALNY
 • SYSTEM MEDIALNY 
 • INTERNET PR I DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE 
 • ŹRÓDŁA INFORMACJI DZIENNIKARSKIEJ 
 • DZIENNIKARSTWO PUBLICYSTYCZNE 
 • WARSZTAT REPORTARZU 
 • EVENT MANAGEMENT 
 • WARSZTAT FOTOGRAFICZNY 
 • CREATIVE WRITING 
 • REALIZACJA DZWIĘKU I OBRAZU 
 • METODY BADAŃ MEDIÓW I WIZERUKU