Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Spotkanie z przedstawicielami Biura Współpracy Międzynarodowej

6 marca 2019 (środa), godz. 13:15-15.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biura Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, Budynek D, sala 1 D (spotkanie w j. polskim).

OBECNOŚĆ STUDENTÓW JEST OBOWIĄZKOWA 

Po przyznaniu nominacji w systemie usosweb nie ulega zmianie sposób przygotowania i realizacji każdego wyjazdu na naszej Uczelni. Przypominamy więc, że każdy student zakwalifikowany na wyjazd musi posiadać indywidualne konto na stronie internetowej: https://international-applications.uni.wroc.pl/

Studenci, którzy studiują w j. angielskim i rekrutowali się na studia poprzez Biuro bądź też wcześniej wyjeżdżali z naszej Uczelni mają już takie konta i nie zakładają nowych, tylko powinni odszukać tam zakładkę dot. programu wymiany Erasmus+.

Każdy student musi wygenerować na swoim koncie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ERASMUS+ STUDIA 2019-2020, zgłosić się do właściwego Koordynatora w celu uzyskania podpisu i dostarczyć do BWM do 15 MARCA 2019.