Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Urszula Glensk

| Zakład Form Literackich i Dokumentalnych

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

Terminy konsultacji proszę sprawdzać w systemie USOS.

Do słuchania

 • Rozmowa w Tok.FM
  http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Dwudziestolecie-miedzywojenne-widziane-oczami-slabych-Opowiada-prof-Urszula-Glensk/33623
 • Rozmowa w radiu Wrocław
  http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/41989/Historia-slabych-czyli-Dwudziestolecie-jakiego-nie-znamy

Dotychczas

Książki

 • Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Kraków 2014.
 • (Nagroda Historyczna „Polityki” 2015;   https://www.youtube.com/watch?v=x4nA6RVTUsM)
 • Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu. Posłowie Krzysztof Mroziewicz, Universitas, Kraków 2012. (Nagroda Książka Miesiąca Magazynu Literackiego Książki)
 • Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze. Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2006.
 • Proza wyzwolonej generacji 1989-1999. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
 • Współautorstwo: Jak zostać pisarzem. Pierwszy podręcznik dla autorów, pod red. A.Zawady), Bukowy Las 2011.

 

Redakcja książek
 • Piotr Lis: „A jednak się kręci...” Szkice filmowe.  Wybór, wstęp i opracowanie UG. Wrocław 1998.
 • Salon III Rzeczpospolitej, czyli spotkania w Salonie Profesora Józefa Dudka. Pod redakcją Stanisława Beresia i Urszuli Glensk, tom II, Wydawnictwo Atut, s. 516, Wrocław 2008.
 • Hans-Georg Anders, Od Zobten do Sobótki ze wstępem Urszuli Glensk. Przekład i przypisy Michał Skrzypek, opracowanie Urszula Glensk i Michał Hajdukiewicz, Sobótka 2015.

 

Publikacje w czasopismach

2016

 • Dowody na przyjaźń, „Nowe Książki” 2016, nr 1, s. 68-69.
 • Literat i rzemieślnik, „Nowe Książki” 2016, nr 3, s. 16-17.
 • Naród z zapiecka” – Melchior Wańkowicz o aneksji Zaolzia. „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2016, nr 5, s. 59-66.
 • The Gutenberg epoch in the Gates Epoch, w: A Tale of Two Cities. Wrocław – Kraków, Kraków 2015, s. 35-42.
 • Apostołowie reportażu, „Nowe Książki” 2016, nr 5, s. 30-31.
 • Życie przerasta teatr, [współautor Milan Lesiak], portal e-teatr.pl: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/222907.html
 • Reportaż jest sztuką, w: Słowa bez Granic. Studencka Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, 16.05.2016, s. 1.
 • Po pierwsze: nie oceniać. Z Magdaleną Grzebałkowską rozmawia Urszula Glensk, w: Słowa bez Granic. Studencka Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, 16.05.2016, s. 2.
 • Terror kultury, „Nowe Książki” 2016, nr 6, s. 64-65.
 • List otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, „Gazeta Wyborcza” http://wyborcza.pl/1,95891,20398436,list-otwarty-do-jego-swiatobliwosci-papieza-franciszka.html
 • wersja ang. An open letter to His Holiness Pope Francis, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=list+do+papieża+franciszka++wyborcza
 • wersja hiszp. Carta abierta al Santo Padre Francisco http:// studioopinii.pl/carta-abierta-al-santo-padre-francisco/ wersja szwedzka
 • http://www.nt.se/…/nor…/kan-paven-radda-polen-om4222080.aspx
 • http://www.nt.se/…/oppet-brev-till-hans-helighet-paven-fran…

 

2015

 

2014

 • Wziąć zdjęcie, „Nowe Książki” 2014, nr 2, s. 34-35.
 • Ciężkie czytanie, „Nowe Książki” 2014, nr 8, s. 9-10.
 • Teatr przed teatrem, „Studio Opinii. Niezależny Portal Dziennikarski”, http://studioopinii.pl/?s=glensk
 • Rosjanki w Monte Carlo, „Studio Opinii. Niezależny Portal Dziennikarski”,   http://studioopinii.pl/urszula-glensk-rosjanki-w-monte-carlo/
 • Berlin­ – getto odwrócone, [w:] Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku. Red. W. Browarny, M.Wolting, Kraków 2014, s.77-88.
 • 50 groszy. Egzystencja międzywojennych prostytutek w relacjach dokumentalistów, [w:] Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze. Pod red. Ingi Iwasiów i Agaty Zawiszewskiej. Szczecin 2014. s. 309-330.
 • Poeta w przedsionku rzeźni. O podróży Antoniego Słonimskiego do Stanów Zjednoczonych, [w:] Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria I. Pod red. B. Nowackiej i B. Szałasty-Rogowskiej, Katowice-Toronto 2014, s. 315-335.
 • Pamięć kultury. Muzeum. „Studio Opinii. Niezależny Portal Dziennikarski”, http://studioopinii.pl/urszula-glensk-pamiec-kultury-muzeum/

 

2013

 • Konturen der Vergangenheit, Polnischsprachige Literatur aus Israel. [w:] Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle  der 1980er Jahre, red. D. Henseler, R. Makarska, Bielefeld 2013, s. 299-315.
 • „Dziennik jest żywą powieścią“, „Topos“ 2013, nr 3 (130), s. 23-27.
 • Przytułki dla dzieci w międzywojennej Polsce, „Metamorfozy Społeczne” VI, Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowy M. Rodak, IH PAN 2013, s. 119-138.
 • Zamiast reportażu, „Nowe Książki” 2013, nr 11, s. 26.
 • „Kontury” przeszłości – literatura pisana po polsku w Izraelu [w:] Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Pod redakcją Przemysława Czaplińskiego, Renaty Makarskiej, Marty Tomczok, Katowice 2013, s. 271-287.

 

2012

 • Pijak, prostytutka i Anglik (C. Thubron, Po Syberii), „Nowe Książki” 1/2012, s. 69.
 • Precyzja, rzeczowość i nadmiar (M. Szejnert, Dom żółwia. Znazibar), „Nowe Książki” 2/2012, s. 31.
 • Użądlenie Jerzego Olka (wersja angielska: Jerzy Olek,s Sting) , [w:] De-Jerzy Olek, Poznań 2012, s. 36-39. 
 • Strzelec tragiczny, „Polityka” 2012, nr 13, s. 56-57.
 • Użądlenie Jerzego Olka [pełna wersja artykułu], „Znaczenia” 6 /2012, s. 153-155.
 • Inny Kapuściński, (Pisanie. Z Ryszardem Kapuścńskim rozmawia Marek Miller), „Nowe Książki” 7/2012, s. 41-42.
 • Opowieść rzeka – powódź stulecia w dwudziestoleciu międzywojennym, „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 2012/5, s. 329-350.
 • Pokój nad stajniami, „Nowe Książki” 2012/, nr 10, s. 94-95.
 • Los siete pecados de Domoslawski (Seven Deadly Sins by Domoslawski), tłum. A. Flisek. “Comunitania, Interrnational Journal Work and Social Sciences”, 2012, nr 2, s. 126-147.
 • *http://www.comunitania.com/numeros/numero-2/urszula-glensk-los-siete-pecados-de-domoslawski.pdf
 • Uroki nędzy. Międzywojenni reportażyści w przytułkach, [w:] „Metamorfozy Społeczne IV”, Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, PAN, Warszawa 2012, s. 341-359.
 • Pani Borges, [w:] Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku. Wrocław 2012,  s. 152-160.
 • Podrzucić podrzutka, „RespublicaNowa” 2012, nr 20 (zima 2012), s. 101-103.

 

2011

 • Opowieść o lanych płotach (M.Olszewski, Zapiski na biletach), „Nowe Książki” 1/2011, s. 24-25.
 • Bez wyroku (A. Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran), „Nowe Książki” 2/2011, s. 18-19.
 • Raj Słowian (M. Szczygieł: Zrób sobie raj), „Nowe Książki” 3/2011, s. 63.
 • [***Małżeństwo Witkiewiczów], „Odra” 5/2011, s.136.
 • Jan Woś – ogrodnik i dobroczyńca, „Gazeta Wyborcza” – Poznań, 10.06.2011, s. 11.
 • Jeszcze raz Bałuty, „Odra”, nr 6/2011, s.142.
 • Proza plażowa (Ch. Al-Chamisi, Taxi- opowieści z kursów po Kairze), „Nowe Książki” 9/2011, s. 20-21.
 • Fikcja autobiografii [w:] 20 lat literatury polskiej 1989-2009 tom. 1, cz.2: Życie literackie po roku 1989, pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego, Katowice 2011, s. 194-210.
 • Niechciane ciało. O zaniechaniu obrzędowości pogrzebowej w Czechach [współ. aut. Piotr Gawliński], Ciało cielesne, pod red. K. Konarskiej, „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, vol 4., Wrocław 2011, s. 195-211.
 • W poszukiwaniu straconego Śląska – narracje sentymentalne Stefana Szymutki i Juliana Kornhausera [w:] Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera. Red. A. Gleń. Opole 2011, s. 198-195.
 • Sygnatury pamięci. Literatura o Zagładzie, [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego i J. Momro, Kraków 2011, s. 27-50.

 

2010

 • „Mężczyźni wybili się na wojnie” (Åsne Seierstad, Dzieci Groznego), „Nowe Książki” 2/2010, s. 58.
 • Ameryka zapisana dwukrotnie [w:] Białoszewski przed dziennikiem. Red. W.Browarny, A. Poprawa, Kraków 2010, s. 53-69.
 • Kokaina w brzuchu i inne historie (20 lat nowej Polski reportażach według Mariusza Szczygła), „Nowe Książki” 5/2010, s. 37-38.
 • Nieszczęśliwy potwór (J.Degler, Witkacego portret wielokrotny), „Odra”, 5/2010, s. 105-106.
 • Liber vitae (Wokół reportażu podróżniczego, tom.3, Lucjan Wolanowski), „Nowe Książki” 6/2010, s. 43-44.
 • Zaufać pisarzowi (W.Tochman, Bóg zapłać), „Nowe Książki” 7/2010, s. 38.
 • Kaukaski brulion (W. Górecki, Toast za przodków), „Nowe Książki” 9/2010, s. 26.
 • Elementarz mniejszości (Karl-Marcus Gauß, Mieszkańcy Roany odchodzą pogodnie. Wyprawy do Asyryjczyków, Cymbrów i Karaimów), „Nowe Książki” 10/2010, s. 59.
 • Who is who we Wrocławiu, „Pomosty” XIV/ 2009, s. 271-273.
 • „Własny pokój” w Szczecinie, „Odra” 10/2010, s. 12.
 • Siedem grzechów Domosławskiego,  „Znaczenia” 4/2010, s. 69-80.
 • przedruk: www.wyborcza.pl/kapuscinski/1,104743,8887875,Siedem_grzechow_Domoslawskiego.html
 • Korespondent naukowy (J.Morawiecki, Mały człowiek), „Nowe Książki” 11/2010, s. 44.
 • Tekst bezwarunkowej kapitulacji. O reportażach wojennych ostatniego dwudziestolecia [w:] Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne. Pod red. I. Borkowskiego, Wrocław 2010, s. 55-64.

 

2009

 • Wielka Rosja w małych impresjach (rec. D. Kalder, Zagubiony kosmonauta) „Nowe Książki” 1/2009, s. 44-45.
 • Współczesne „obrazki fizjologiczne” (rec. D.Kortko, J.Watoła, Na szczycie stromej góry. Opowieści o transplantacjach) „Nowe Książki” 2/2009, s. 24.
 • [Na wielu zdjęciach opublikowanych w „Encyklopedii Wrocławia”...] „Polska Gazeta Wrocławska”, 27.02.2009, s. 23.
 • Ze świata i z Pińska (rec. R. Kapuściński, Ze świata), „Nowe Książki” 3/2009, s. 46. Odwaga bez granic – o afrykańskiej podróży Kazimierza Nowaka. „Znaczenia”  2/2009, s. 53-59.
 • Pisarskie włóczęgostwo (rec. Ch. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury), „Nowe Książki” 7/2009, s. 25.
 • Granice dobrobytu (rec. K. Brinkbaumer, Afrykańska odyseja), „Nowe Książki” 8/2009, s. 69.
 • Potwór w kawałkach (rec. W.Jagielski, Nocni wędrowcy), „Nowe Książki” 9/2009, s. 23-24.
 • Słodka szkoła, „Gazeta Wyborcza” 1 października 2009, s. 18.
 • Feminizm na glinianych tabliczkach, [w:] Święte miejsca w literaturze. Pod redakcją Z.Chojnowskiego i in., Olsztyn 2009, s. 369-378.
 • Ekstremiści i inni (rec. P. Smoleński, Powiatowa rewolucja moralna), „Nowe Książki” 10/2009, s. 78-79.
 • Sąsiedzi (rec. J.Hatzfeld, Strategia antylop) „Nowe Książki” 11/2009, s. 63.
 • Z archiwum dziennikarza (rec. Kulisy dziennikarstwa, czyli granice wolności kija), „Nowe Książki” 12/2009, s. 13.

 

2008

 • Pole sztuki-polem walki (rec. J.Ranciere, Dzielenie postrzegalnego, J.Ranciere, Estetyka jako polityka) „Nowe Książki” nr 3/2008, s. 20-21.
 • Podróże z Malinowskim (rec. Ryszard Kapuściński, Dałem głos ubogim) „Nowe Książki” nr 4/2008, s. 14-15.
 • [Są różne powroty...] Rec. K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce. „Nowe Media – Nowe w Mediach” nr 3, s. 292-294.
 • Wypędzanie stereotypów (rec. A.Widmann, Berlin od ulicy; G.Hofmann, A. Krzemiński, Zbrodnia&kara&duma&uprzedzenie) „Nowe Książki” nr 5/2008, s. 68.
 • Umberto w Warszawie (rec. U.Eco, Mój 1968) „Nowe Książki” nr 7/2008, s.13-15.
 • Emapatia jako kategoria opisu w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela pod red. K.Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Piątkowskiej-Stepaniak, B.Nierenberga, W.Furmana. Opole 2008, s. 227-236.
 • Fotografia jest kobietą (rec. Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku) „Nowe Książki” 8/2008, s.48-49.
 • De-liryka (rec. S. Bereś, K.Batorowicz-Wołowiec, Wojaczek wielokrotny) „Pamięć i Przyszłość” nr 1/08 , s. 75-76.
 • Kradł papierosy, kobiety i książki (rec. A.Kershaw, Capa. Szampan i krew. Burzliwe życie legendarnego fotoreportera) „Nowe Książki” 9/2008, s. 13.
 • Sonia Browarny [właś. Urszula Glensk] Monolog z Tylawy (rec. A.Rogulska, A. Klonowski, Oskarżyłam księdza), „Nowe Książki” 11/2008, s. 24.
 •  Podróż do Benares (rec. K. Mroziewicz, Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego),  „Nowe Książki” 11/2008, s. 41-42.
 • Solidarność peryferii. Krytyka kolonializmu w prozie Ryszarda Kapuścińskiego. „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” nr 1/2008, s.73-78.
 •  Dlaczego Enki nie pomógł córce wichrzycielce? O idei przeformułowania mitu. [w:] Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Głowali, pod red. M. Adamskiego i in., Wrocław 2008, s. 227-234.

 

2007

 • Digitalny obserwator uczestniczący. (rec. H. Jenkins, Kultura konwergencji) „Nowe Książki” nr 4/2007, s. 66-67.
 • „Kim ten człowiek był” (rec. W.Bereś, K.Burnetko, Kapuściński nie ogarniam świata). „Nowe Książki” nr 5/2007, s. 29-30.
 • Poeta w płaszczu z gazety [w:] Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, Universitas, Kraków 2007, s.  278-288.
 • Metafizyczna konieczność (rec. J.Antczak, Reporterka) „Nowe Książki” nr 8/2007.

 

2006

 • Banco Polaco, Polaco w banco. [w:] „Literatura, kultura, komunikacja. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin”. Wrocław 2006,  s.77-82.
 • Filozofia w rozmowach, „Nowe Książki” nr 7/2006, s. 31-32.
 • Szpanowanie przeszłości, „Dziennik Zachodni” nr 28, 14.07. 2006, s. 8.
 • Nikt nie rodzi się potworem, „Nowe Książki” nr10/2006, s. 44-45.
 • Rozprawa z przeszłością, „Odra” nr 11/2006, s. 116-117.
 • Stary poeta czyta gazetę, „Pomosty” nr XI/2006, s. 20-23.
 • W poszukiwaniu straconego Śląska. Narracje sentymentalne Stefana Szymutki i Juliana Kornhausera. „Śląsk” nr 12/ 2006, s. 34- 38. 
 • „Ratujta mnie, bo trzeźwieję!” „Opcje” nr 4/2006, s. 90-91.

 

2005

 • Śmierć bez przysłony - o fotografiach z Biesłanu [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty-kategorie - idee. Pod red. M. Sokołowskiego. Olsztyn 2005, s. 547-565.
 • „Nie zadzwoniłaś do dzisiaj”, „Nowe Książki” nr 12/2005, s. 64. 
 • W sieci słów. „Kresy” nr 64 (4) 2005, s. 191-193.
 • Autorytet, ekspert, idol - kogo chcą słuchać współcześni. „Nowe Media - Nowe w Mediach. W kulturze pierwszych stron”, Wrocław 2005, nr 1, s. 185-192.

 

Publikacje

 • Urszula Glensk, 2014, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Nagroda Historyczna "Polityki", Kraków,

 • Urszula Glensk, 2012, Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu. Posłowie Krzysztof Mroziewicz, Universitas, Kraków,

 • Urszula Glensk, 2011, Współautorka podręcznika (autorzy: A. Zawada, K. Maliszewski, P. Urbaniak, L. Pułka, M. Hamkało, U. Glensk), Jak zostać pisarzem. Pierwszy podręcznik dla autorów (red. A. Zawady), Bukowy Las,

 • Urszula Glensk, 2006, Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze. Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław,

 • Urszula Glensk, 2002, Proza wyzwolonej generacji 1989-1999. Wydawnictwo Literackie, Kraków ,

 • Urszula Glensk, , Konturen der Vergangenheit, Polnischsprachige Literatur aus Israel. [w:] Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre, red. D. Henseler, R. Makarska, Bielefeld 2013, s. 299-315., ,

 • Urszula Glensk, , „Dziennik jest żywą powieścią“, „Topos“ 2013, nr 3 (130), s. 23-27, ,

 • Urszula Glensk, , Przytułki dla dzieci w międzywojennej Polsce, „Metamorfozy Społeczne” VI, Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowy M. Rodak, IH PAN 2013, s. 119-138. , ,

 • Urszula Glensk, , Podrzucić podrzutka, „Respublica Nowa” 2012, nr 20 (zima 2012), s. 101-103, ,

 • Urszula Glensk, , Los siete pecados de Domoslawski (Seven Deadly Sins by Domoslawski), tłum. A. Flisek. “Comunitania, Interrnational Journal Work and Social Sciences”, 2012, nr 2, s. 126-147. *http://www.comunitania.com/numeros/numero-2/urszula-glensk-los-siete-pecados-de-, ,

 • Urszula Glensk, , Uroki nędzy. Międzywojenni reportażyści w przytułkach, [w:] „Metamorfozy Społeczne IV”, Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, PAN, Warszawa 2012, s. 341-359. , ,

 • Urszula Glensk, , Pijak, prostytutka i Anglik (C. Thubron, Po Syberii), „Nowe Książki” 1/2012, s. 69., ,

 • Urszula Glensk, , Precyzja, rzeczowość i nadmiar (M. Szejnert, Dom żółwia. Znazibar), „Nowe Książki” 2/2012, s. 31., ,

 • Urszula Glensk, , Użądlenie Jerzego Olka (wersja angielska: Jerzy Olek,s Sting) , [w:] De-Jerzy Olek, Poznań 2012, s. 36-39. , ,

 • Urszula Glensk, , Strzelec tragiczny, „Polityka” 2012, nr 13, s. 56-57. http://www.polityka.pl/historia/1525483,1,smierc-walerego-slawka-i-samobojstwa-pilsudczykow.read, ,

 • Urszula Glensk, , Użądlenie Jerzego Olka [pełna wersja artykułu], „Znaczenia” 6 /2012, s. 153-155. , ,

 • Urszula Glensk, , Inny Kapuściński, (Pisanie. Z Ryszardem Kapuścńskim rozmawia Marek Miller), „Nowe Książki” 7/2012, s. 41-42., ,

 • Urszula Glensk, , Opowieść rzeka – powódź stulecia w dwudziestoleciu międzywojennym, „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 2012/5, s. 329-350., ,

 • Urszula Glensk, , Pokój nad stajniami, „Nowe Książki” 2012/, nr 10, s. 94-95. , ,

 • Urszula Glensk, , Pani Borges, [w:] Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku. Wrocław 2012, s. 152-160., ,

 • Urszula Glensk, , Fikcja autobiografii [w:] 20 lat literatury polskiej 1989-2009 tom. 1, cz.2: Życie literackie po roku 1989, pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego, Katowice 2011, s. 194-210., ,

 • Urszula Glensk, , Niechciane ciało. O zaniechaniu obrzędowości pogrzebowej w Czechach [współ. aut. Piotr Gawliński], Ciało cielesne, pod red. K. Konarskiej, „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, vol 4., Wrocław 2011, s. 195-211., ,

 • Urszula Glensk, , Opowieść o lanych płotach (M.Olszewski, Zapiski na biletach), „Nowe Książki” 1/2011, s. 24-25., ,

 • Urszula Glensk, , Bez wyroku (A. Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran), „Nowe Książki” 2/2011, s. 18-19., ,

 • Urszula Glensk, , Raj Słowian (M. Szczygieł: Zrób sobie raj), „Nowe Książki” 3/2011, s. 63., ,

 • Urszula Glensk, , [***Małżeństwo Witkiewiczów], „Odra” 5/2011, s.136., ,

 • Urszula Glensk, , Jeszcze raz Bałuty, „Odra”, nr 6/2011, s.142., ,

 • Urszula Glensk, , Proza plażowa (Ch. Al-Chamisi, Taxi- opowieści z kursów po Kairze), „Nowe Książki” 9/2011, s. 20-21., ,

 • Urszula Glensk, , W poszukiwaniu straconego Śląska – narracje sentymentalne Stefana Szymutki i Juliana Kornhausera [w:] Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera. Red. A. Gleń. Opole 2011, s. 198-195, ,

 • Urszula Glensk, , Sygnatury pamięci. Literatura o Zagładzie, [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego i J. Momro, Kraków 2011, s. 27-50., ,

 • Urszula Glensk, , Ameryka zapisana dwukrotnie [w:] Białoszewski przed dziennikiem. Red. W.Browarny, A. Poprawa, Kraków 2010, s. 53-69., ,

 • Urszula Glensk, , „Mężczyźni wybili się na wojnie” (Åsne Seierstad, Dzieci Groznego), „Nowe Książki” 2/2010, s. 58., ,

 • Urszula Glensk, , Kokaina w brzuchu i inne historie (20 lat nowej Polski reportażach według Mariusza Szczygła), „Nowe Książki” 5/2010, s. 37-38., ,

 • Urszula Glensk, , Nieszczęśliwy potwór (J.Degler, Witkacego portret wielokrotny), „Odra”, 5/2010, s. 105-106., ,

 • Urszula Glensk, , Liber vitae (Wokół reportażu podróżniczego, tom.3, Lucjan Wolanowski), „Nowe Książki” 6/2010, s. 43-44., ,

 • Urszula Glensk, , Zaufać pisarzowi (W.Tochman, Bóg zapłać), „Nowe Książki” 7/2010, s. 38., ,

 • Urszula Glensk, , Ukryta eutanazja. „Gazeta Wrocławska”, 25.05.2010, http://www.gazetawroclawska.pl/slowopolskie/262477,ukryta-eutanazja-to-ponury-fakt,id,t.html, ,

 • Urszula Glensk, , Kaukaski brulion (W.Górecki, Toast za przodków), „Nowe Książki” 9/2010, s. 26., ,

 • Urszula Glensk, , Elementarz mniejszości (Karl-Marcus Gauß, Mieszkańcy Roany odchodzą pogodnie. Wyprawy do Asyryjczyków, Cymbrów i Karaimów), „Nowe Książki” 10/2010, s. 59., ,

 • Urszula Glensk, , Who is who we Wrocławiu, „Pomosty” XIV/ 2009, s. 271-273., ,

 • Urszula Glensk, , „Własny pokój” w Szczecinie, „Odra” 10/2010, s. 12. , ,

 • Urszula Glensk, , Siedem grzechów Domosławskiego, „Znaczenia” 4/2010, s. 69-80. przedruk: http://wyborcza.pl/kapuscinski/1,104743,8887875,Siedem_grzechow_Domoslawskiego.html, ,

 • Urszula Glensk, , Korespondent naukowy (J.Morawiecki, Mały człowiek), „Nowe Książki” 11/2010, s. 44., ,

 • Urszula Glensk, , Tekst bezwarunkowej kapitulacji. O reportażach wojennych ostatniego dwudziestolecia [w:] Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne. Pod red. I. Borkowskiego, Wrocław 2010, s. 55-64., ,

 • Urszula Glensk, , Wielka Rosja w małych impresjach (rec. D. Kalder, Zagubiony kosmonauta) „Nowe Książki” 1/2009, s. 44-45., ,

 • Urszula Glensk, , Współczesne „obrazki fizjologiczne” (rec. D.Kortko, J.Watoła, Na szczycie stromej góry. Opowieści o transplantacjach) „Nowe Książki” 2/2009, s. 24. [Na wielu zdjęciach opublikowanych w „Encyklopedii Wrocławia”...] „Polska Gazeta Wrocławska”, 27.02.2009, s, ,

 • Urszula Glensk, , Ze świata i z Pińska (rec. R. Kapuściński, Ze świata), „Nowe Książki” 3/2009, s. 46. Odwaga bez granic – o afrykańskiej podróży Kazimierza Nowaka. „Znaczenia” 2/2009, s. 53-59. , ,

 • Urszula Glensk, , Pisarskie włóczęgostwo (rec. Ch. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury), „Nowe Książki” 7/2009, s. 25., ,

 • Urszula Glensk, , Granice dobrobytu (rec. K. Brinkbaumer, Afrykańska odyseja), „Nowe Książki” 8/2009, s. 69., ,

 • Urszula Glensk, , Potwór w kawałkach (rec. W.Jagielski, Nocni wędrowcy), „Nowe Książki” 9/2009, s. 23-24., ,

 • Urszula Glensk, , Słodka szkoła, „Gazeta Wyborcza” 1 października 2009, s. 18. http://wyborcza.pl/1,75968,7096465,Slodka_szkola__Zbedne_ciezary_i_kalorie.html, ,

 • Urszula Glensk, , Feminizm na glinianych tabliczkach, [w:] Święte miejsca w literaturze. Pod redakcją Z.Chojnowskiego i in., Olsztyn 2009, s. 369-378., ,

 • Urszula Glensk, , Ekstremiści i inni (rec. P. Smoleński, Powiatowa rewolucja moralna), „Nowe Książki” 10/2009, s. 78-79, ,

 • Urszula Glensk, , Sąsiedzi (rec. J.Hatzfeld, Strategia antylop) „Nowe Książki” 11/2009, s. 63., ,

 • Urszula Glensk, , Z archiwum dziennikarza (rec. Kulisy dziennikarstwa, czyli granice wolności kija), „Nowe Książki” 12/2009, s. 13., ,

 • Urszula Glensk, , Pole sztuki-polem walki (rec. J.Ranciere, Dzielenie postrzegalnego, J.Ranciere, Estetyka jako polityka) „Nowe Książki” nr 3/2008, s. 20-21., ,

 • Urszula Glensk, , Podróże z Malinowskim (rec. Ryszard Kapuściński, Dałem głos ubogim) „Nowe Książki” nr 4/2008, s. 14-15., ,

 • Urszula Glensk, , Dlaczego Enki nie pomógł córce wichrzycielce? O idei przeformułowania mitu. [w:] Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Głowali, pod red. M. Adamskiego i in., Wrocław 2008, s. 227-234., ,

 • Urszula Glensk, , [Są różne powroty...] Rec. K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce. „Nowe Media – Nowe w Mediach” nr 3, s. 292-294., ,

 • Urszula Glensk, , Wypędzanie stereotypów (rec. A.Widmann, Berlin od ulicy; G.Hofmann, A. Krzemiński, Zbrodnia&kara&duma&uprzedzenie) „Nowe Książki” nr 5/2008, s. 68., ,

 • Urszula Glensk, , Umberto w Warszawie (rec. U.Eco, Mój 1968) „Nowe Książki” nr 7/2008, s.13-15., ,

 • Urszula Glensk, , Emapatia jako kategoria opisu w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela pod red. K.Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Piątkowskiej-Stepaniak, B.Nierenberga, W.Furmana. Opole 2008, s. 227-236., ,

 • Urszula Glensk, , Fotografia jest kobietą (rec. Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku) „Nowe Książki” 8/2008, s.48-49., ,

 • Urszula Glensk, , De-liryka (rec. S. Bereś, K.Batorowicz-Wołowiec, Wojaczek wielokrotny) „Pamięć i Przyszłość” nr 1/08 , s. 75-76., ,

 • Urszula Glensk, , Kradł papierosy, kobiety i książki (rec. A.Kershaw, Capa. Szampan i krew. Burzliwe życie legendarnego fotoreportera) „Nowe Książki” 9/2008, s. 13., ,

 • Urszula Glensk, , Podróż do Benares (rec. K. Mroziewicz, Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego), „Nowe Książki” 11/2008, s. 41-42., ,

 • Urszula Glensk, , Solidarność peryferii. Krytyka kolonializmu w prozie Ryszarda Kapuścińskiego. „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” nr 1/2008, s.73-78., ,

 • Urszula Glensk, , Digitalny obserwator uczestniczący. (rec. H. Jenkins, Kultura konwergencji) „Nowe Książki” nr 4/2007, s. 66-67., ,

 • Urszula Glensk, , „Kim ten człowiek był” (rec. W.Bereś, K.Burnetko, Kapuściński nie ogarniam świata). „Nowe Książki” nr 5/2007, s. 29-30., ,

 • Urszula Glensk, , Poeta w płaszczu z gazety [w:] Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, Universitas, Kraków 2007, s. 278-288., ,

 • Urszula Glensk, , Metafizyczna konieczność (rec. J.Antczak, Reporterka) „Nowe Książki” nr 8/2007. , ,

 • Urszula Glensk, , Banco Polaco, Polaco w banco. [w:] „Literatura, kultura, komunikacja. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin”. Wrocław 2006, s.77-82., ,

 • Urszula Glensk, , Filozofia w rozmowach, „Nowe Książki” nr 7/2006, s. 31-32., ,

 • Urszula Glensk, , Nikt nie rodzi się potworem, „Nowe Książki” nr10/2006, s. 44-45., ,

 • Urszula Glensk, , Rozprawa z przeszłością, „Odra” nr 11/2006, s. 116-117., ,

 • Urszula Glensk, , Stary poeta czyta gazetę, „Pomosty” nr XI/2006, s. 20-23., ,

 • Urszula Glensk, , W poszukiwaniu straconego Śląska. Narracje sentymentalne Stafana Szymutki i Juliana Kornhausera. „Śląsk” nr 12/ 2006, s. 34- 38. , ,

 • Urszula Glensk, , „Ratujta mnie, bo trzeźwieję!” „Opcje” nr 4/2006, s. 90-91., ,

 • Urszula Glensk, , Śmierć bez przysłony - o fotografiach z Biesłanu [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty-kategorie - idee. Pod red. M. Sokołowskiego. Olsztyn 2005, s. 547-565., ,

 • Urszula Glensk, , „Nie zadzwoniłaś do dzisiaj”, „Nowe Książki” nr 12/2005, s. 64. , ,

 • Urszula Glensk, , W sieci słów. „Kresy” nr 64 (4) 2005, s. 191-193., ,

 • Urszula Glensk, , Autorytet, ekspert, idol - kogo chcą słuchać współcześni. „Nowe Media - Nowe w Mediach. W kulturze pierwszych stron”, Wrocław 2005, nr 1, s. 185-192., ,

 • Urszula Glensk, , Przyjaźń - „punkt trwały we wszechświecie” [w:] Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin. Pod red. A. Juzwenki i J. Miodka. Wrocław 2004, s. 425-432. , ,

 • Urszula Glensk, , Zrozumieć Krótkie Miasto. „Kresy” nr 57-58 (1-2) 2004, s.154-156., ,

 • Urszula Glensk, , „Składamy się z tego, co umarło”. „Kresy” nr 60 (4) 2004, s.179-180. , ,

 • Urszula Glensk, , Przypadek Zbigniewa L. Raport o bezsilności prasy [w:] W świecie wolności i ograniczeń. Pod red. I.Borkowskiego i A. Woźnego. Wrocław 2003, s.131-137., ,

 • Urszula Glensk, , W krzywym zwierciadle „Rzeczpospolita” „Plus-Minus”, 14-15 czerwca 2003, s.11. , ,

 • Urszula Glensk, , „W powiększającym szkle marihuany” - narkotyki w prozie lat dziewięćdziesiątych. „Prace Literackie” XL, Wrocław 2002, s. 121-150., ,

 • Urszula Glensk, , Zamiast reportażu, „Nowe Książki” 2013, nr 11, s. 26., ,