Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Andrzej Zawada

| Zakład Dziennikarstwa

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

O mnie

Urodziłem się w 1948 r. w Wieluniu. Od 1966 roku mieszkam we Wrocławiu, w 1971 r. ukończyłem studia polonistyczne. Jestem profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, krytykiem literackim, eseistą, edytorem. Zajmuję się literaturą polską XX wieku i współczesną oraz historią i kulturą Dolnego Śląska, a także problematyką tożsamości kulturowej. Pracowałem na uniwersytetach: Abo Akademi, Turun Yliopisto (Finlandia, 1978-1980), Rijksuniversiteit Groningen (Holandia, 1993), wykładałem również w Szwecji (Sztokholm, Uppsala), Czechach (Praga, Ołomuniec, Brno), Bułgarii (Sofia, Płowdiw, Weliko Tarnowo), Niemczech (Lipsk).

Uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych, także międzynarodowych. Byłem promotorem około stu kilkudziesięciu magisteriów filologii polskiej, ponad stu magisteriów i licencjatów dziennikarstwa. Wypromowałem piętnastu doktorów nauk humanistycznych. Redagowałem serię Biblioteka Narodowa (Ossolineum, 1996-2005), byłem członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN (1999-2006), jestem wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Filologicznych wrocławskiego Oddziału PAN (od 2001). Byłem członkiem Komisji Akademii Europejskiej w Fundacji Krzyżowa (2005-2007). Wchodzę w skład Rady Kultury Wrocławia oraz należę do jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Należę do kolegium redakcyjnego niemiecko-polskiego dwumiesięcznika "Silesia Nova". Redaguję instytutowe czasopismo "Znaczenia".

Debiutowałem w pismie literackim "Agora" (1967), publikowałem i publikuję w wielu czasopismach, m.in. w "Twórczości", "Odrze", "Nowych Książkach", "Przeglądzie Politycznym", "Zeszytach Literackich". W l. 1980-1990 należałem do zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika "Literatura Ludowa". Od lat 70. współpracuję z Polskim Radiem, od końca lat 80. systematycznie. Przygotowałem dziesiątki audycji literackich, felietonów, a także słuchowiska dla Programu II oraz dla Rozgłośni Regionalnej we Wrocławiu. Przewodniczyłem Radzie Programowej Polskiego Radia Wrocław (1999-2008). Na początku lat 90. pisywałem o literaturze dla "Życia Warszawy". W latach 1999-2001 byłem felietonistą "Gazety Wrocław" ( "Gazeta Wyborcza"). Od 2000 r. publikowałem przez kilka lat w nowojorskim "Nowym Dzienniku". Przekładałem z fińskiego (Sirkka Turkka, "Śnieg z deszczem", 1991), sporadycznie również z angielskiego i szwedzkiego. Opracowałem m.in. Jarosława Iwaszkiewicza "Il tramonto" (1976), "Notatki 1939-1945" (1991), "Opowiadania" (1994, II wyd. zmienione - "Panny z Wilka i inne opowiadania", 1998), "Opowiadania wybrane" (BN I 303, 2001). Należę do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w l. 1990-1993 prezes oddziału wrocławskiego), PEN Clubu oraz do Association Internationale des Critiques Litteraires.

Obszary badawcze

 • literatura polska XX w. i współczesna
 • krytyka literacka
 • kultura literacka
 • Dolny Śląsk - historia i kultura
 • dziennikarstwo radiowe

Publikacje

 • Andrzej Zawada, 2014, Drugi Bresław, Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 2011, Oset, pokrzywa. Szkice literackie, Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 2011, Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów [współautor, red. tomu], Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 2009, Pochwała prowincji, Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 2002, Dolny Śląsk, ziemia spotkania. (przekład niem. 2005), Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 2001, Murzynek, Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 2001, Literackie półwiecze 1939-1989, Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 2000, Mit czy świadectwo? Szkice literackie, Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 1999, Literatura XX wieku (wspólnie z Joanną Pyszny), ,

 • Andrzej Zawada, 1998, Dziecię nomadów. Wiersze i uwagi, Kłodzko,

 • Andrzej Zawada, 1996, Bresław (przekłady na j. niem., ros., ukr., węg.), ,

 • Andrzej Zawada, 1996, Miłosz, ,

 • Andrzej Zawada, 1995, Dwudziestolecie literackie, Wrocław,

 • Andrzej Zawada, 1994, Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa,

 • Andrzej Zawada, 1985, Wszystko pokruszone, Warszawa,

 • Andrzej Zawada, 1983, Gra w ludowe, Warszawa,