Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Aleksander Woźny

| Zakład Medioznawstwa

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

terminy konsultacji:
10 lipca, godz. 9.00 - 10.00
18 lipca, godz. 8.30 - 9.30
25 lipca, godz. 8.30 - 9.30

Ważne info

Przenoszę konsultacje dla studentów niestacjonarnych z 15 na 21 października w godz. 9.25 - 10.25.

O mnie

autor książek  z zakresu: medioznawstwa ( Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media - kryzysy  - eventy  2013, Radio drogi 2011), teorii kultury i literatury (Bachtin. Miedzy marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną 1993, Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego 1988) , licznych artykułów i recenzji, a także audycji radiowych o tematyce medialnej, redaktor i współredaktor kilkunastu prac zbiorowych (m.in. serii wydawniczej „Nowe media – nowe w mediach", a w 2015 r. tomu "Uzdrowiska Dolnego Śląska. Wizerunek - Marketing - Media"); twórca Międzynarodowego Festiwalu Mediów organizowanego w latach 2004 -2005 ; współtwórca dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i założyciel licencjackich studiów dziennikarskich w lubińskiej UZZM; rzecznik prasowy wojewody wrocławskiego w latach 90.

Obszary badawcze

 • medioznawstwo
 • teoria komunikacji
 • antropologia mediów
 • problematyka mediów niezależnych i mediów watykańskich
 • public relations
 • komunikowanie publiczne w mediach
 • teoria literatury 

Publikacje

 • Aleksander Woźny, 2015, Uzdrowiska Dolnego Śląska. Wizerunek - Marketing - Media (współred.), Jelenia Góra,

 • Aleksander Woźny, 2013, Odtąd już nic nigdy nie będzie takie samo. Media, kryzysy, eventy… i peryferie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ,

 • Aleksander Woźny, 2013, Twarze i maski telewizyjnych serwisów kryzysowych, czyli odgrywanie kultury [w:] Portrety, obrazy, dyskursy, czyli też maski, pod red. K. Konarskiej i M. Czapigi, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2013, Media w regionach - regiony w mediach [wspólred.], ,

 • Aleksander Woźny, 2012, Itinerarium – przypomniany (przez media) starożytny scenariusz kultury [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Prof. Piotra Kowalskiego, pod red. B. Jastrzębskiego, K. Konarskiej, A. Lewickiego, Wrocław ,

 • Aleksander Woźny, 2012, Media i kryzysy – komunikacja alternatywna [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, pod red. K. Konarskiej i P. Kowalskiego,, Wrocław ,

 • Aleksander Woźny, 2011, Radio drogi. Papieska stacja wobec Polski stanu wojennego, Wydawnictwo WAM, Kraków ,

 • Aleksander Woźny, 2011, Zarządzanie sytuacją kryzysową a media [w:] Prace Medioznawcze. Zeszyty Wydziału Humanistycznego VI, pod red. A. Pawłowskiego, Jelenia Góra ,

 • Aleksander Woźny, 2011, New Media (Studies), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred.], Wrocław ,

 • Aleksander Woźny, 2009, O zablokowanym dyskursie mediów niezależnych [w:] Współczesne media. Status - aksjologia - funkcjonowanie, t.2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin ,

 • Aleksander Woźny, 2008, Mówiące przestrzenie „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego /W:/Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin. Pod red. M. Adamskiego, M. Gorczyńskiego, M. Gorczyńskiej i W. Małeckiego, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2007, W kręgu komunikacji zdegradowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred.], Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2007, Stan wojenny w Radiu Watykańskim, Przegląd Powszechny , ,

 • Aleksander Woźny, 2006, Za wolność waszych i naszych mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred.], Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2006, O klasyczności medioznawstwa. Od Redaktorów [w:] Nowe media – nowe w mediach, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2005, W kulturze pierwszych stron, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred], Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2004, Antropologia inności u Ryszarda Kapuścińskiego [w:] Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. A. Juzwenki i J. Miodka, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2004, Zdarzało się rękę przytrzymywać. Kanonizacja życia i twórczości Michała Bachtina /W:/ Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5, t.1, pod red. P. Chruszczewskiego, Kraków,

 • Aleksander Woźny, 2004, Szkoła w sferze widoczności medialnej – z pogranicza edukacji medialnej i public relations [w:] Edukacja medialna. Teksty i preteksty, pod red. I Borkowskiego, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2003, Translokacje w mediach, Arboretum [współred.], Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2003, Media lokalne - w świecie wolności i ograniczeń, Arboretum [współred.], Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2003, Z antropologii prasy lokalnej – w tekstowym świecie wyborów samorządowych [w:] Media lokalne - w świecie wolności i ograniczeń, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2002, Media – język – literatura. Korespondencje i transpozycje, Arboretum [współred.], Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2002, W lustrze - wizerunek mediów własny, Arboretum [współred.], Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2002, Medialność na co dzień i w kryzysie [w:] W lustrze - wizerunek mediów własny, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2001, Nowe media – nowe w mediach, Arboretum., Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2001, Sprostowanie – prasowe strategie oswajania obcości [w;] Nowe media – nowe w mediach, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2001, Co robi władza w „Gazecie Wyborczej”, czyli z problematyki lokalnej widoczności medialnej W: Za wolność waszych i naszych mediów, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 1993, Bachtin: Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną. Nad studium o Dostojewskim, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 1988, Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,

 • Aleksander Woźny, 2012, Polska edycja „L’Osservatore Romano”. Korespondencja stanu wojennego [w:] Media - miedzy przeszłością a teraźniejszością, pod red. M. Zdulskiego, ,

 • Aleksander Woźny, 2012, Hermeneuci i heretycy w teatrze mistrza z Pragi, Przegląd Powszechny , ,

Wiadomości