Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Adam Szynol

|

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

W sesji poprawkowej:
6.09, g. 9.00.

O mnie

Moim żywiołem są media. Przez blisko dziesięć lat pracowałem jako dziennikarz. Najwięcej moich publikacji dotyczy prasy, najlepiej pracowało mi się w radiu, a najdłużej byłem dziennikarzem telewizyjnym. Jako absolwent AWF preferuję aktywny wypoczynek.

 

Obszary badawcze

 • dolnośląska prasa codzienna
 • prasa bezpłatna
 • globalizacja w mediach
 • wykorzystywanie zjawiska synergii i konwergencji w mediach
 • sieci radiowe
 • format stacji radiowych
 • profesjonalizm (lub jego brak) dziennikarzy stacji telewizyjnych
 • korupcja w mediach

Publikacje

 • Adam Szynol, 2015, From political submission to market driven independence, [in:] Media and Globalization, I. Biernacka-Ligięza (Ed.), pp. 73-88, Lublin,

 • Adam Szynol, 2015, Health service in the news coverage in Poland – the most common mistakes and their consequences, [in] Health communication in Poland, A. Piasecka, A. Hulewska (Eds), pp. 65-75, Toruń,

 • Adam Szynol, 2016, “Ebola case” – dziennikarz w pułapce niewiarygodnych źródeł informacji, [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, (red.) W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, str. 183-199, Kraków,

 • Adam Szynol & Katarzyna Konarska, 2016, Media and journalism in the digital era, Wrocław,

 • Adam Sznol, 2016, From Political to Economic Monopoly - the Case of Regional Dailies in Poland, [w:] Media and journalism in the digital era, K. Konarska, A. Szynol (Red.), s. 25-38, Wrocław,

 • Adam Szynol, 1997, Dezyderata – lekcja literacko-muzyczna [w:] „Polonistyka” 1997/2, str. 102-104, Poznań,

 • Adam Szynol, 2000, Kondycja prasy dolnośląskiej w 10 lat po transformacji ustrojowej w Polsce [w:] Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), pod red. Janusza Adamowskiego, str. 299-308, Warszawa,

 • Adam Szynol, 2001, Stan obecny dolnośląskiej prasy codziennej, tendencje przemian i prognozy jej rozwoju [w:] Polskie media u progu XXI wieku, pod red. naukową J. Adamowskiego, M. Jabłonowskiego, s. 199-216, Warszawa,

 • Adam Szynol, 2002, Kondycja prasy dolnośląskiej w 10 lat po zmianach ustrojowych w Polsce [w:] Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej po 1989 roku, pod red. naukową Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, Rozdział XII, str.221-239, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2001, Z czym weszliśmy w XXI wiek – o tendencjach przemian w dolnośląskiej prasie codziennej [w:] Nowe media - nowe w mediach, pod red. A. Woźnego i I. Borkowskiego, str. 173-192, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2002, Dolnośląskie dzienniki a prasa bezpłatna – konkurencja, konwergencja, synergia [w:] W lustrze. Wizerunek mediów własny, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2003, Perspektywy i zagrożenia dla sektora prasy codziennej na Dolnym Śląsku [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, s. 237-249, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2004, Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 1989-2003, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2007, Dziennikarz lokalny w obliczu interesów politycznych i biznesowych redakcji [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP? pod red. M. Sokołowskiego, s. 97-114, Warszawa,

 • Adam Szynol, 2007, Dolnośląska prasa codzienna - bilans zamknięcia, bilans otwarcia [w:] Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria, rynek, społeczeństwo, pod red. J. Fras, s. 188-204, Toruń,

 • Adam Szynol, 2007, Transnational media expantion in the Nordic/Baltic region [in:] NordMedia 2007, 16-19 Aug, Abstract, p. 37, Helsinki,

 • Adam Szynol, 2007, Regionalna prasa codzienna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska [w:] W świecie komunikacji zdegradowanej, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, str. 257-270, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2008, 15 years of Passauer Neue Presse (Polskapresse) and Orkla Media presence on Polish regional press market [in:] Comparing Media Systems in Central Europe. B. Dobek-Ostrowska and M. Glowacki [Eds.], pp. 135-148, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2008, Polish media and Polish journalism in the arms of commercialization and politicization – confirmation of media globalization [in:] Media and global divides. IAMCR World Congress, Abstract, p. 454, Stockholm,

 • Adam Szynol, 2009, Polityka i biznes a niezależność lokalnego medium [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura, Stanisława Michalczyka, s. 285-298, Katowice,

 • Adam Szynol, 2010, Cztery i pół roku sądowej batalii UOKiK kontra Polskapresse - krótka historia monopolizowania rynku regionalnej prasy codziennej na Dolnym Śląsku [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, pod red. nauk. K. Pokornej-Ignatowicz, Kraków,

 • Adam Szynol, 2010, Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska - stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regiojnalnych po 1989 roku, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman,, Toruń, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2010, Problemy definicyjne mediów lokalnych [w:] Teorie komunikacji i mediów 3, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego., Wrocław,

 • Adam Szynol, 2010, Obcy kapitał w polskiej prasie ze szczególnym uwzględnieniem dzienników regionalnych w dwadzieścia lat po przełomie, [w:] Przestrzenie komunikowania, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, s. 81-100, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Przyszłość mediów publicznych w Polsce - najważniejsze wyzwania, problemy i ograniczenia, [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, pod red. nauk. P. Bielawskiego i A. Ostrowskiego, s. 215-230, Poznań-Opole, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2011, Tabloidy na polskim rynku - bilans zysków i strat, [w:] Tabloidyzacja języka i kultury, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, s. 91-104, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Towards commercialisation and politicisation - Polish media and Polish journalism 20 years after socio-political change, [w:] Making Democracy in 20 Years, ed. by B. Dobek-Ostrowska and M. Głowacki, pp. 235-247, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Media regionalne a lokalne - główne problemy definicyjne, [w:] Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Tom II, pod red. S. Michalczyka i D. Krawczyka, s. 101-125, Gliwice - Katowice,

 • Adam Szynol, 2011, Local media independence - fiction or reality, [in:] Local and regional media - democracy and civil society shaping proces, ed. I. Biernacka-Ligięza, co-ed. L. Koćwin, pp. 161-175, Nowa Ruda - Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Dziennikarstwo specjalistyczne czy multimedialne - kilka uwag na temat współczesnego kształcenia dziennikarzy, [w:] Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, pod red. S. Gawrońskiego, s. 29-56, Kraków - Rzeszów - Z,

 • Adam Szynol, 2011, Media publiczne w Polsce - systemowa destrukcja, [w:] Media - czwarta władza? Pod red. J. Sobczaka i W. Machury, t. 3, cz. I, s. 77-91, Opole,

 • Adam Szynol, 2012, Polish Media 22 Years After Socio-Political Breakthrough-The Road to Professionalization and Democratization, "Journalism and Mass Communication" vol. 2, number 1, January 2012, pp. 329-341, ,

 • Adam Szynol, 2012, Verlagsgruppe Passau, Orkla Media, and Mecom—Analysis of Different Business Strategies on Polish Press Market, “Journalism and Mass Communication” vol. 2, number 2, February 2012, pp. 355-362, ,

 • Adam Szynol, 2012, Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, [w:] Przemiany świata mediów, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, seria: Dziennikarstwo i Media, t. 3, s. 105-120, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2013., Tabloidyzacja programów informacyjnych na przykładzie wrocławskich stacji telewizyjnych, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1/2013, s. 199-214, Poznań, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2013., Economic aspects of media convergence, [w:] Problemy konwergencji mediów, t. II, pod red. M. Kaczmarzyka i D. Rotta, str. 35-44, Sosnowiec-Praga,

 • Adam Szynol, 2014., Digitalisation of Polish TV - an opportunity for development or lost chances, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 2/2014, s. 39-65, Poznań, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2013., Konwergencja mediów w praktyce, “Media - Kultura - Społeczeństwo”, nr 7-8/2012-2013, s. 5-20, Łódź, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2014., Multimedialny kombajn - status współczesnego dziennikarza, "Gospodarka - Rynek - Edukacja", nr 3/2014, s. 21-29, Wrocław, Do pobrania [pdf]

Pliki