Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Wydawnictwa

Wszystkie Serie Rocznik Magazyny

Serie

Rocznik

"Dziennikarstwo i Media"

Redaktor Naczelny prof. dr hab. Igor Borkowski

Specjalizacja dziennikarstwo, media, komunikacja, marka, public relations

Magazyny