Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kopecka-Piech

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Contact

http://kopecka-piech.pl/

Office hours

Konsultacje do końca roku akademickiego 2017/18 // Office hours until the end of the academic year 2017/18:
Wybrane wtorki i środy w godz. 17.00-18.00, gabinet 215 // Selected Tuesdays and Wednesdays, 17.00-18.00, room 215
Konkretne daty konsultacji i egzaminów znajdują się poniżej / Below you can find information about exact dates of the office hours, and tests:
Konsultacje //Dates of the office hours: 19.06, 20.06, 26.06, 27.06, 17.07, 24.07, 31.07, 4.09, 5.09
Dla studiów niestacjonarnych także // For part-time students also: 8.09, 17.00-18.00
Egzaminy:
Nowe media, studia stacjonarne, termin I: 20.06, godz. 16.45 (Sala Wielka Zachodnia), termin II (Sala Wielka Zachodnia): 4.09, godz. 16.45
Nowe media, studia niestacjonarne, termin I: 24.06 (sala 223), godz. 18.00, termin II: 8.09, godz. 18.00 (sala 223)
Tests:
Internet communication - additional term
-during office hours between 18.06.18 and 1.07.18 (room 215); part-time studies also: Jun, 24, 17.40 (room 215)

Ważne info

Information for: Communication Mangement, part-time studies, I year, scale without changes (presented during the first classes). Results: index number/individual project/team work and moderation/test (if needed): 304487/18/16/9,5; 304477/18/17/17; 302893/15/17/16,5; 304559/12/17/17,5/failed; 304466/15/17/14; 304462/18/17/18; 304939/18/18/14; 304456/15/17/9,5; 304930/18/18/16;304448/13/17/16; 304467/18/17/18; 258602/15/17/17;304451/15/17/17,5; 304491/18/18/16; 304492/18/17/16; 304936/12/16/17/failed; 304455/18/16/14; 304937/15/17/17; 304493 /12/16/10; 302783/12/18/11/failed ---------------------Informacja dla DiKS, PR, I rok, II stop., stac. Skala (zmiana w wyniku realizacji 6 spotkań; max. punktacja w każdej kategorii: 6 pkt): 0-9: 2,0; 9,5-10: 3,0; 10,5-12: 3,5; 12,5-14: 4,0; 14,5-16: 4,5; 16,6-18: 5,0. ------- Wyniki (numer indeksu/obecność/aktywność/prezentacja i moderacja: 273310/5/2/5; brak nr indeksu w USOS/6/6/5; 272591/4/5/5; 272239/6/2/4,5; 272195/5/4/4,5; 274092/6/5/5,5; 271650/6/4/4,5; 272281/5/1/4,5; 272272/6/6/5,5; 266058/6/6/5,5; 272616/6/6/5,5; 266397/5/4/5,5; 271877/3/2/5; 270979/5/3/5; 275203/5/3/5; 303454/6/3/5,5; 271320/ 6/4/5;-------------Information for: Communication Mangement, full-time studies, I year, scale (changes after cancellation of 2 classes: one by the rector; one by the academic teacher; maximum in each category: 13 points): 0-19,5: 2,0; 20-24,5: 3,0;25-29,5:3,5; 30-32,5: 4,0; 33-35,5: 4,5; 36-39: 5,0-----Results: index number/individual project/team work and moderation/test (if needed): 302707/5/0/12,5/not taken; 302702/12/12/12,5; 304417/13/13/12,5; 302810/12/12/9,5; 302823/13/12,5/13;302831/11/12/12,5; 304870/12/12/10; 302693/11/12/12,5; 302871/12/12,5/12,5; 302697/3/0/8/not taken; 304874/10/12,5/13/passed; 297033/10/12,5/11/failed; 297035/9/10,5/11/not taken; 304390/11/11,5/10,5; 304718/12/12,5/12,5; 302715/13/12,5/12,5; 302766/13/12/12,5; 302850/12/11,5/12,5; 302796/12/11/12; 302743/11/12/10,5; 302758/12/12,5/12,5; 302756/12/12/12,5; 302736/13/13/12,5; 259654/10/12/12; 303505/12/12/12,5; 302798/13/12/12; 265165/11/10,5/12,5; 302711/11/12/12; 302803/13/12/12,5; 302848/12/12/12,5; 302692/12/12/12,5; 303151/13/12/12; ----------------- Informacja dla DiKS, stac., II rok II st., opcja, skala (zmiana w wyniku realizacji 14 spotkań; max. punktacja w każdej kategorii: 14 pkt): 0-21:2,0; 21,5-25,5: 3,0; 26-27,5: 3,5; 28-31,5: 4,0; 35-36: 4,5; 36,5-42: 5,0 --- wyniki (nr indeksu/obecność/aktywność/projekt):265079/12/11/13,5; 268298/12/9/13,5; 265443/12/11/13,5; 267522/13/11/13,5; 12/9/13,5; 266756/12/9/13,5; 264126/13/11/13,5; 295216/11/8/14; 266418/12/9/13,5; 266906/13/10/13,5; 260029/11/10/13,5. ----------------- Informacja dla I roku II st, DiKS, niestac., PR - Numer indeksu/aktywność/prezentacja i moderacja: 276595/9/9/7; 219658/9/9/9; 299480/9/6/8; 266445/8/6/7; 304486/9/3/7,5; 274690/9/9/9;249657/9/6/9; 271474/6/3/7,5 ---- Informacja dla II roku II st., KW, PR - Numer indeksu/obecność/aktywność/projekt: 294298/6/6/8, 266232/7/2/7,5; 294338/7/7/8; 265858/6/3/8; 264423/7/4/7,5 255606/7/4/7; 264703/8/5/8; 267446/5/2/7,5 ; 258883/7/6/7,5; 266074/6/3/7,5; 294905/6/3/7,5; 264211/6/6/8; 293989/6/4/7; 267457/6/3/8 ; 264173/6/1/7,5; 264594/7/3/8; 265005/6/4/6,5; 266193/6/5/7; 267688/6/5/7,5; 247607/7/6/8 ; 249974/6/4/8;

O mnie

doktor nauk humanistycznych, medioznawca badający społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

doctor of humanities, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence