Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kopecka-Piech

doktor habilitowany | Zakład Sztuk Audiowizualnych

Contact

http://kopecka-piech.pl/

Office hours

Office hours in the summer semester 2019/2020 // Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

6.03, 18-20 (Joliot Curie 15, r. 215)
8.03, 15.05-16.05 (Joliot Curie 15, r. 215)
9.03, 10.50-11.50, 14.10-15.10 (Św. Jadwigi 3/4, r. 15)
17.03, 11.40-13.40 (Św. Jadwigi 3/4, r.16)
23.03, 8.10-10.10 (Św. Jadwigi 3/4, r. 15)
3.04, 18.20 (Joliot Curie 15, r. 215)
6.04, 8.10-10.10 (Św. Jadwigi 3/4, r. 15)
17.04, 18-20 (Joliot Curie 15, r. 215)
21.04, 11.40-13.40 (Św. Jadwigi 3/4, r.16)
27.04, 8.10-10.10 (Św. Jadwigi 3/4, r.15)
8.05, 18-20 (Joliot Curie 15, r. 215)
19.05, 11.40-13.40 (Św. Jadwigi 3/4, r.16)
29.05, 18-20 (Joliot Curie 15, r. 215)
31.05, 12.50-13.50 (Joliot Curie 15, r. 215)
1.06, 8.10-10.10 (Św. Jadwigi 3/4, r.15)
12.06, 18-20 (Joliot Curie 15, r. 215)
14.06, 12.50-13.50 (Joliot Curie 15, r. 215)
15.06, 8.10-10.10 (Św. Jadwigi 3/4, r.15)

Ważne info

O mnie

doktor habilitowany nauk o komunikacji społecznej i mediach, specjalizacja: społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

PhD, DSc in social science: media and communication studies, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence