Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kopecka-Piech

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Contact

http://kopecka-piech.pl/

Office hours

Konsultacje/ Office hours:
gabinet 215/ room 215
Poniedziałek/Monday, 18.30-19.30
Wtorek/Tuesday, 18.30-19.30
[z wyjątkiem 22.05 - przeniesione na 25.05, 18.30-19.30 / except 22.05 - moved to 25.05, 18.30-19.30]
studia zaoczne/part-time studies:
24.02, 15.15-16.15
24.03, 15.15-16.15
28.04, 15.15-16.15
12.05, 15.05-16.05
9.06, 15.05-16.05

Ważne info

Informacja dla II roku II st., KW, PR - Numer indeksu/obecność/aktywność/projekt: 294298/6/6/8, 266232/7/2/7,5; 294338/7/7/8; 265858/6/3/8; 264423/7/4/7,5 255606/7/4/7; 264703/8/5/8; 267446/5/2/7,5 ; 258883/7/6/7,5; 266074/6/3/7,5; 294905/6/3/7,5; 264211/6/6/8; 293989/6/4/7; 267457/6/3/8 ; 264173/6/1/7,5; 264594/7/3/8; 265005/6/4/6,5; 266193/6/5/7; 267688/6/5/7,5; 247607/7/6/8 ; 249974/6/4/8;

O mnie

doktor nauk humanistycznych, medioznawca badający społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

doctor of humanities, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence