Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kopecka-Piech

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Contact

http://kopecka-piech.pl/

Office hours

Konsultacje/ Office hours:
gabinet 215/ room 215
Poniedziałek/Monday, 18.30-19.30
Wtorek/Tuesday, 18.30-19.30
studia zaoczne/part-time studies:
24.02, 15.15-16.15
24.03, 15.15-16.15
28.04, 15.15-16.15
13.05, 17.45-18.45
9.06, 15.15-16.15

O mnie

doktor nauk humanistycznych, medioznawca badający społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

doctor of humanities, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence