Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kopecka-Piech

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Contact

http://kopecka-piech.pl/

Office hours

Konsultacje/Office hours
Gabinet 215 / Room 215

poniedziałek/Monday, 15.45-16.45
wtorek/Tuesday, 18.20-19.20

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych/ Office hours for part-time students:
21.10, 17.00-18.00
18.11, 12.40-13.40
2.12, 12.40-13.40
20.01, 15.05-16.05
3.02, 15.05-16.05

Rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ Studia: http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/ogloszenia/rekrutacja-erasmus/

ERASMUS+ Studies recruitment: http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/en/students/erasmus-/news-features-outgoing/erasmus-studies-recruitment/

Ważne info

O mnie

doktor nauk humanistycznych, medioznawca badający społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

doctor of humanities, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence