Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

PREMIERA: Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów

Informacje

Między słowami i między drzewami – między Innymi – funkcjonowały przestrzenie ukrycia, o których wiedzieli tylko wybrani mężczyźni. Geje, nazywający siebie w latach 80. i 90. XX wieku ciotami i pedałami, stworzyli tuż obok normatywnego seksualnie społeczeństwa alternatywny świat, który – kształtując się głównie w miejskich szaletach, na dworcach i w parkach – pozostawał poza ogólnospołeczną świadomością. Tomasz Łukasz Nowak rekonstruuje w "Języku ukrycia" zmilczaną powszechnie rzeczywistość homoseksualnych mężczyzn, mających wspólną historię, język i estetykę. Ta monografia to również brakujący do dziś element historii oraz tak ważny, szczególnie w ostatnim czasie, głos w edukacji związanej z szeroko pojętymi dyskursami wykluczenia.

Książka "Język ukrycia" niewątpliwie zainteresuje badaczy i badaczki języka, komunikacji społecznej i mediów oraz gender i queer studies, a także osoby, które, podążając za autorem, chcą odkryć nieistniejący już językowy świat polskich gejów z lat 80. i 90. XX wieku.

 

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Kity:

"Autor z talentem tworzy procedury porównawcze i z subtelnością, czasem też z brawurą wprowadza je w praktykę badawczą. […] Książka Tomasza Łukasza Nowaka przyczynia się wydatnie do rozwoju „lawendowej lingwistyki”. Przyjęta przez Autora perspektywa oglądu reprezentuje „językoznawstwo otwarte”, z rozmachem dialogujące z innymi dyscyplinami humanistyki podejmującymi temat różnorodności i inności człowieka. W istocie mówi On o samoświadomości człowieka i grupy, a to stanowi podstawowe pytanie humanistyki. Daje pozytywną odpowiedź na inne, pojawiające się wcale nierzadko pytanie: Czy humanistyka jest – jeszcze – potrzebna?".

 

Szczegóły

Autor:
Tomasz Łukasz Nowak

Wydawnictwo:
TAiWPN UNIVERSITAS

Księgarnia:
link