Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Konferencja naukowa: Studia i Perspektywy Medioznawcze 2: Media w środowisku cyfrowym

Szanowni Państwo, w maju 2018 roku odbyła się pierwsza wrocławska konferencja z cyklu „Studia i Perspektywy Medioznawcze”. Teraz chcemy zaprosić Państwa na drugie spotkanie z cyklu, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 roku we Wrocławiu.  Proponujemy, aby tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Media w środowisku cyfrowym”. Cyfrowe media zyskują bowiem nowe możliwości kreacji komunikatów, stają się szybszym kanałem opisu rzeczywistości, otwierają możliwości tworzenia materiałów przez małe redakcje lub pojedyncze osoby chcące pełnić dziennikarskie powinności. 

Cyfrowe media coraz silniej wypierają te tzw. tradycyjne, czyniąc wciąż prawdopodobną wizję śmierci mediów drukowanych i stawiając pytanie o przyszły kształt i formę radia i telewizji. W istotny sposób modyfikują charakter każdego z tradycyjnych sektorów medialnych, otwierając przed nimi nowe możliwości. Będąc istotnym dla nich zagrożeniem i konkurencją, stają się równocześnie impulsem do poszukiwania skutecznych sposobów komunikowania się z publicznością. Media w cyfrowym wydaniu zyskują przede wszystkim walor interaktywności i możliwość tworzenia spersonalizowanego przekazu. 

Media działające w warunkach cyfrowych zmieniają w istotny sposób relacje między nadawcami i użytkownikami mediów. W coraz większym stopniu dialogizują tę relację, aktywizują odbiorcę przeistaczając go jednoznacznie w użytkownika, coraz bardziej świadomego, ale i kapryśnego, bo mającego wielość alternatyw na medialnym rynku. Cyfrowe modyfikacje mediów determinują wreszcie także przemiany społeczne. W niezwykle skuteczny sposób współczesne media mogą kształtować bowiem codzienność jednostek, kontakt z nimi może zastępować inne formy spędzania wolnego czasu nierzadko zdobywając w tym względzie monopol. Współczesne media mogą tworzyć nowe formy społecznej wspólnotowości, być nośnikiem społecznych trendów i mód, a skrajnie mogą stać się nawet narzędziem mającym wpływ na budowanie nowej społecznej stratyfikacji, dzięki klasyfikowaniu jednostek ze względu na dostęp do medialnego prestiżu. Cyfrowość zmienia media, a media coraz bardziej cyfrowe zmieniają społeczeństwo we wszystkich jego aspektach. Dlatego podczas naszej konferencji przedmiotem dyskusji chcielibyśmy uczynić następujące problemy:

 

Informacje logistyczne

Licząc na Państwa obecność na naszej konferencji, czekamy na zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza do 30 marca 2019 r. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej (konferencja.sipm@uwr.edu.pl). 

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 250 zł, zapewniamy publikację tekstów zaakceptowanych przez recenzenta, materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację 13 maja oraz obiad 14 maja. Opłatę konferencyjną proszę dokonać do 30 kwietnia 2019 roku na konto nr 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115 (w tytule przelewu proszę wpisać nr konferencji: 7003/2967/18 + imię i nazwisko osoby wpłacającej).

Komitet organizacyjny

 • dr Paweł Urbaniak: e-mail profil
 • dr Katarzyna Konarska e-mail | profil
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  Uniwersytet Wrocławski
  ul. Joliot-Curie 15
  50-383 Wrocław
  (dopisek: Studia i Perspektywy Medioznawcze)
  kontakt: e-mail
  strona konferencji: link
  formularz zgłoszeniowy: link