Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Informator: Przedsiębiorczość. Praca - biznes - kariera (przedmiot ogólnowydziałowy)

Informacja ogólna

Szanowne, Szanowni,

w kolumnie po prawej stronie znajdą Państwo informatory dotyczące ogólnowydziałowego przedmiotu "Przedsiębiorczość. Praca - biznes - kariera" dla Studentek i Studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym.


Informatory opublikowane zostały również na stronie internetowej Wydziału Filologicznego w zakładce "dla studentów". Tam też znajdą Państwo wszystkie bieżące informacje dot. przedmiotu, jego realizacji i zaliczenia oraz terminy konsultacji Koordynatora Wydziału Filologicznego ds. Przedsiębiorczości – mgra Kiliama Kaimera.

Szczegółowe zasady i terminy zapisów oraz harmonogram zajęć (6 i 7 marca 2020 r.) zostały dokładnie opisane w załączonych informatorach. Przypominamy również, że przedmiot zorganizowany jest dla całego Wydziału Filologicznego i jest obowiązkowy.