Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Informacje dot. trybu składania podań o indywidualną organizację studiów, uznawanie/przepisywanie ocen (...)

Informacje dot. trybu składania podań o indywidualną organizację studiów, uznawanie/przepisywanie ocen, wpis na wyższy semestr z deficytem punktów


Studenci, którzy chcą złożyć podanie już zaopiniowane przez dr. Romana Wróblewskiego powinni wysłać do 18marca 2020 r. skan tego podania na imienną skrzynkę mejlową do pracownika Dziekanatu, który zajmuje się jego sprawami:

studia stacjonarne
I stopnia dziennikarstwa oraz komunikacji wizerunkowej: p. Katarzyna Stanikowska (katarzyna.stanikowska@uwr.edu.pl);
II stopnia: p. Joanna Augustyn (joanna.augustyn@uwr.edu.pl);

studia zaoczne
I i II stopnia dziennikarstwa: p. Karolina Grychowska (karolina.grychowska@uwr.edu.pl);
I i II stopnia dziennikarstwa: p. Hanna Woyciechowska (hanna.woyciechowska@uwr.edu.pl).

 

Studenci, którzy nie mają na swoich podaniach opinii dr. R. Wróblewskiego, powinni się z nim skontaktować drogą mejlową i mejlowo wysłać do niego wypełnione podanie. Gdyby na podaniu potrzebne były zgody prowadzących zajęcia (np. zgoda na indywidualną organizację studiów z jakiegoś przedmiotu), proszę do listu dołączyć mejlową zgodę prowadzącego dany przedmiot. Zaopiniowane podanie dr Wróblewski będzie Państwu odsyłał, zaś później Państwo będą wysyłać je drogą elektroniczną na imienne adresy mejlowe pracowników Dziekanatu
-> patrz wyżej.

 

UWAGA DO WSZYSTKICH STUDENTÓW!
Po unormowaniu się sytuacji i przywróceniu zajęć dydaktycznych wszystkie oryginały pism powinni Państwo złożyć w Dziekanacie. Teraz proszę nie przychodzić do Dziekanatu!